“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

קדושים- איך אפשר להגיע לתואר "קדושים"

תקציר המאמר:

"דברי תורה לפרשת קדושים". כיצד ניתן להגיע לתואר "קדוש"?! האם כדאי להתבודד כדי להיות "קדוש" או עדיף להיות בחברה שתעזור לי בזה? רעיון נפלא בביאור העניין של ספר "אזור אליהו"...

איך אפשר להגיע לתואר "קדושים"

 

"דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ …"

 

איך אפשר להגיע לתואר "קדושים"

 

בהלכות דעות פרק ו  פותח הרמב"ם בקביעה כי על האדם להיזהר מאד מההשפעה הרעה של חברה רעה:


דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר "הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע" , ואומר "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו'" . 

 

וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. 

 

ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי, כענין שנאמר "ישב בדד וידום". 

 

ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע יצא למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כעניין שנאמר: "מי יתנני במדבר מלון אורחים"

 

מאור ושמש על התורה: 

מבאר את דברי הרמב"ם שללכת למדבר ולפרוש מבני האדם זה דווקא שמונעים ממך את קיום תורה ומצוות…

 

ספר תפארת יהונתן של רבי יהונתן אייבישיץ מביא:

 מעשה בזוג אנשים שהפרישו עצמם ודעת חכמים לא הייתה נוחה מהם והוא מבאר באריכות שהתורה לא רוצה שנפריש עצמנו מהחברה ומבני האדם. 

 

ונהפוכו "דבר אל כל עדת בני ישראל… קדושים תהיו" דווקא בחברתם של אנשים נשים וטף התורה מבקשת שתקדש את עצמך לדעת עם מי לדבר, על מה לדבר ואיך לדבר…


בנוסף דווקא בקבוצה שורה שכינה והאדם יכול להתעלות בעבודת ה' והוא נשען על אורח חיים סימן נה' הלכה ו:
וכל דבר קדושה לא יהא אלא בתוך העדה מישראל שנאמר: "ונקדשתי בתוך בני ישראל"..

 

"וקדושים בכל יום יהללוך סלה" על מי מדובר? 

יש אומרים על המלאכים ויש על עם ישראל שהם מופרשים מאומות העולם…

 

התורה מגלה לנו איך ניתן להיות "קדושים": "לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְותָי וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים לֵאלֹקֵיכֶם".

 

"איך יכול אדם לקיים את כל המצוות?!"

 

משיב על כך ספר "אזור אליהו":

"דבר אל כל עדת בני ישראל… קדושים תהיו" בערבות של כולם כשהם ב"הקהל" – אנשים נשים וטף אזי ניתן להגיע לרמה של "קדושים"


כיוון שאז כולם משלימים את כל תרי"ג המצוות שבתורה: הכהן מקיים את המצוות שלו, הלוי את מחויבויותיו והמצוות של הנשים גם נמצאות שם…

 

ברגע שכל ישראל ביחד אנשים נשים וטף ניתן להגיע למדרגת "קדושים"

 

אנו נמצאים לפני חג השבועות אין פלא איפה שהתורה הקדושה ניתנה לעם ישראל שהיו במעמד של "קדושים" כאיש אחד בלב אחד…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן