“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- פירוט רק על מה שנתת!

תקציר המאמר:

"פרשת פקודי וורט". ביאור של ספר 'יחי ראובן' המבאר: "מה הביא את משה לתת פירוט על תרומות המשכן?" ובנוסף לאחר שפירט, "מדוע משה רבינו לא מפרט את התרומות של הזהב"?!

פירוט רק על מה שנתת!

 

"אלה פקודי המשכן משכן העדות"

 

מובא במדרש (שמות רבה נא, ו):

"ולמה עשה עמהם חשבון? הקב"ה יתברך שמו מאמינו, שנאמר (במדבר יב): 'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא', ולמה אמר להם משה בואו ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם? – אלא ששמע משה ליצני ישראל מדברים אחריו…

 

ומה היו אומרים?

 

רבי חמא אמר, היו אומרים: "ראו את מבנה גופו ועושרו של בן עמרם", וחברו אומר לו: 'אדם ששלט על מלאכת המשכן אין אתה מבקש שיהא עשיר'?!

 

כששמע משה כך אמר להם: חייכם, נגמור המשכן אתן לכם כשבון, הוי "ואלה פקודי המשכן"…

 

בספר יחי ראובן מביא שאלה נפלאה:

הנה נתבונן על מי מדברים כאן. מחד גיסא עומד משה רבנו, שהקב"ה מעיד עליו "בכל ביתי נאמן הוא", ומאידך גיסא עומדים חבורת ליצנים, אפיקורסים, שפלים שבשפלים, שמתלוצצים על הגינותו של משה…

 

וגם כלפיהם רוצה משה רבנו לקיים "והייתם נקיים", והוא מגיש להם חשבון על כל ההוצאות וההכנסות של מלאכת המשכן.

 

הוא מתחיל ומפרט: "כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי זהבה תנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש" זה הזהב שנכנס. להיכן הלך כל הזהב הזה? משה רבנו לא מפרט!

לא מוזכר בפסוקים מה נעשה עם הזהב.

 

לכאורה קשה, הרי כל מטרתו של משה רבנו הייתה להגיש חשבון. וכי זה נקרא חשבון? לפרט הכנסות מבלי לפרט הוצאות?!

השאלה מתחזקת לנוכח העובדה שלגבי ככרות הכסף וגם לגבי הנחושת משה כן מפרט – מדוע אפוא לא מפרש משה מה עשו עם הזהב?!

 

ומשיב בספר יחי ראובן:

מי אלו שביקשו פרוט? – ליצני הדור.

ליצני הדור לא תורמים זהב, וכיון שלא תרמו זהב – אין צורך לתת להם פרוט עליו,

 

ואילו אלו שכן נתנו זהב – לא נצרכו כלל לפרוט כלשהו!

הם נתנו את הזהב עם "לב זהב" ולא התענינו כלל מה נעשה בו!

 

הליצנים יקבלו פרוט מדויק על מה שהם נתנו, על הכסף ועל הנחושת, אבל לא על הזהב שלא נתנו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן