“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- משכון אחד לשני צדדים

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לפרשת פקודי". על ביאור חז"ל שהמשכן שימש כמשכון הדדי בין עם ישראל ובין הקב"ה והדרך שנוכל לקבל את בית המקדש בחזרה...

משכון אחד לשני צדדים

 

"אלה פקודי המשכן משכן העדת"

 

מסביר רש"י: את הכפילות: 

"המשכן משכן"  ואמר שהיא רמז לבית המקדש שנתמשכן בשתי חורבנות על עונותיהן של ישראל!

 

את דברי רש"י נסביר על פי משל:

 

היה בעיר אחת, מומחה גדול לליטוש יהלומים. הוא היה היחידי בכל העיר, לא נמצא עוד אחד כמוהו שידע את המלאכה העדינה, רזיה וסודותיה בכל העיר כולה. 

 

אדם נוסף היה בעיר הזאת שבבעלותו חנות שבה החזיק  כלים עדינים לליטוש יהלומים.

 

לימים נפגשו ביניהם, וסיכמו – שאין כל צורך לערוב במשכון על דבר שותפות, שהרי די במסירת הכלים מזה לזה, שהרי האחד בקי במלאכה – אולם אין לו כלים, ואילו השני יש לו כלים, אבל אין לו למי למכור אותם אלא רק לאותו שיודע את המלאכה…

 

נמצא שבמשכון אחד  נתחייבו שניהם לקיים את השותפות. 

 

כעבור זמן עזב מלטש היהלומים את מלאכתו והחל לעסוק במלאכה אחרת.

 

לאור  שינוי זה מחייב המשכון רק את בעל הכלים, ואילו את המלטש – אין הוא מחייב כלל שהרי כבר פנה למלאכה אחרת…


כן הוא גם הנמשל: 

 

בית המקדש היה משכון מאת הקב"ה לבני ישראל שיוסיף ויגאל אותנו. 

 

אולם היה זה גם משכון מאיתנו, שהרי אין כל אומה אחרת הרשאית לעבוד בבית המקדש מלבד ישראל.

 

 

וזוהי כוונתו של רש"י: "שנתמשכן שתי פעמים" דהיינו שהוא משכון אחד לשני צדדים…

 

אולם כל זה נכון, כאשר אנו אוחזים במלאכתנו ושוקדים על התורה ועל המצוות, אבל כאשר בני ישראל עוזבים חלילה את מלאכתם ולכאורה אין עוד כל שימוש בכלי עבודה…  אין המשכון אלא מהקב"ה לבני ישראל…

 

אם נשתמש ב"כלי העבודה" בחזרה – נשקוד על התורה ונקיים מצוות בהידור נוכל לקבל את בית הבחירה בחזרה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן