“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- מצווה גוררת מצווה

תקציר המאמר:

"פרשת פקודי דבר תורה". תשובתו של האדמו"ר מפיטסבורג לשאלה: בני ישראל נצטוו להקים בית מדרש גדול מהעודף של התרומות. מדוע זה נעשה כבדרך אגב מהמותרות של מה שנאסף למשכן?...

מצווה גוררת מצווה

 

"אלה פקודי המשכן משכן העדות"

 

נשאלת השאלה:

מדוע כופל הפסוק את המילה משכן? ומה בין 'משכן' ל'משכן העדות'?

 

אומרים חז"ל במדרש רבה:

שכאשר ראה משה רבינו שנותר כסף ממלאכת המשכן, שאל את הקב"ה מה נעשה בנותר? ענה לו הקב"ה שיעשה בנותר "משכן לעדות".

 

מבאר ה'יפה תואר':

דהיינו בית מדרש גדול ובית וועד לתלמוד.

 

הקשה האדמו"ר מפיטסבורג:

מדוע לא נצטוו בני ישראל מלכתחילה להקים בית מדרש גדול? מדוע זה נעשה כבדרך אגב מהמותרות של מה שנאסף למשכן?

 

והוא יישב זאת בדרך נפלאה:

ישנו כלל שכאשר רוצים לבחון אם מעשה שלנו נעשה כדבעי, בנדיבות הלב הראויה, אזי בודקים אם המעשה הזה גרר בעקבותיו מצוה.

אם כן, הרי זה סימן שהמעשה הראשון היה מצוה, שכן מצוה גוררת מצוה. ומצוה ראשונה שנעשתה כראוי היא בבחינת "תופח על מנת להתפיח" לגרור מצוה נוספת!

 

והנה, תרומת המשכן הייתה צריכה להיעשות כראוי באופן מוחלט, שכן היא נכרכה ב"איש אשר ידבנו ליבו" שהנתינה תבוא מתוך הלב.

 

לפיכך לא ציווה הקב"ה מראש לאסוף גם עבור בנין בית המדרש הגדול, אלא סיבב שהמצווה הזו תיעשה ממותרות בנין המשכן – וכך יהיה להם לישראל סימן שאכן בנין המשכן נעשה על ידם באופן הראוי ביותר – שכן מצוות 'המשכן' גררה אחריה את מצוות 'משכן העדות'! המשכן גרר את הקמת בית המדרש הגדול!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן