“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- לחיות בעולם הפוך!

תקציר המאמר:

"וורט לשבת פרשת פקודי". תמיהתו של רבי זלמן סורוצקין ב"אזניים לתורה": מדוע יש צורך להוסיף ולהדגיש כי היה זה משה שברכם?! ומה הקשר למאמר חז"ל: יותר ממה שבעל הבית עושה חסד עם העני, העני עושה עם בעל הבית?...

לחיות בעולם הפוך!

 

"ויברך אותם משה"

 

נשאת השאלה:

 מדוע נאמר "ויברך אותם משה", והרי הפסוק מתחיל ואומר: "וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה…", ואם כן די היה לסיים "ויברך אותם", ומדוע יש צורך להוסיף ולהדגיש כי היה זה משה שברכם?!

 

הביא רבי זלמן סורוצקין ב"אזניים לתורה":

בחנוכת הבית של מוסד ציבורי, שנבנה בעמל רב על ידי רב גדול אשר אסף נדבות לצורך הבניין ואף מסר דו"ח מפורט לתורמים, שמעתי את הרב הזה מברך ומודה לנדיבים על תרומתם להקמת הבניין, וכך אמר: 

 

"כאשר הזמינו אותי לנאום על המאורע, אמרתי שעולם הפוך אני רואה. משורת הדין היה על הקהל לברך ולהודות לרב שהשקיע עמל כה רב בדבר ציבורי ושזימן לנדיבים מצווה רבה כזו…

אלא שיש בכך מדעת משה רבינו, אשר לאחר שמסר דו"ח מפורט על הנדבות שניתנו להקמת המשכן, לא המתין עד שהמתנדבים יברכו אותו על שזיכה אותם במצווה חשובה כזו ועל טרחתו הגדולה בבניין המשכן והעמדתו, כפי שהשכל היה מחייב, אלא הוא מצידו בירך את המתנדבים ועושי המלאכה"…

 

לפי זה תתורץ קושיית ה"אור החיים":

שהרי על פי שורת הדין היה על בני ישראל לברך ולהודות למשה, לכן הדגיש הכתוב שמשה היה המברך…

 

וכן אנו רואים תמיד שהעני הוא זה המברך את בעל הבית, אף שאמרו רבותינו (ויקרא רבא לד, ח): כי יותר ממה שבעל הבית עושה חסד עם העני, העני עושה עם בעל הבית.

 

אלא שבעולם הפוך אנו חיים!.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן