“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- לא לעשות מהעיקר פסולת

תקציר המאמר:

"מוסר מפרשת פקודי" ביאור נפלא של הספר "דרכי מוסר" על דברי החפץ חיים על דבר אחד צריך האדם לדעת: שעשירות היא רק פסולת - והעיקר היא התורה. הבעיה היא שאנשים עושים מהעיקר פסולת ומהפסולת עיקר...

לא לעשות מהעיקר פסולת

 

"אלה פקודי בני ישראל"

 

ה'אור החיים' הקדוש בספרו כתב כך:

"אומרו אלה לפסול כל מנינים שבעולם, כי כל מה שימנה אדם מקניינים המדומים אין מניינו מנין. ושמו מורה עליו – מה אתה מונה? אבל מנין זה עומד לעולם. והטעם: להיותו מנין המשכן המופלא אשר שכן שם אלוקי עולם.

 

החפץ חיים זצוק"ל היה אומר:

אנשים רגילים לומר – כי כל הטיפשים הם חכמים לעצמם. ואני אומר להיפך – כל החכמים הם טפשים לעצמם, כי האדם עמל ויגע כל ימי חייו לאסוף הון ולבנות בתים וכדומה, ע"ז נותן כל זמנו ומרצו, אבל זה לא לעצמו. "ועזבו לאחרים חילם" "כי לא במותו יקח הכל" ולדאוג לעצמו אין לו שכל – כי הרי אין מלוין לאדם לא כסף וזהב אלא תורה ומצוות ומעשים טובים בלבד…

 

בספר  דרכי מוסר מבאר בדרך צחות:

כתוב בפרשת כי תשא – הקב"ה אמר למשה "פסל לך". ואמרו חז"ל: הפסולת שלך, מהפסולת נתעשר משה.

 

נשאלת השאלה:

לכאורה קשה – אם הקב"ה רצה להעשיר את משה לא היה לו ממקום אחר להעשיר אותו אלא רק מהלוחות?

ועוד מהו המיוחד שבלשון "פסל לך"?

 

והתשובה נוקבת:

אלא, הקב"ה רצה ללמד לנו כי בשביל להיות עשיר לא צריך לעזוב את התורה, עם התורה יכול להיות עשיר, רק דבר אחד צריך האדם לדעת: שעשירות היא רק פסולת – והעיקר היא התורה. ולא לעשות מהעיקר פסולת ומהפסולת עיקר…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן