“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- חביבה השותפות לפני ה'

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת השבוע פקודי". סיפור על החפץ חיים, המגלה כי לקדוש ברוך הוא עדיף שקל אחד מ600,000 יהודים מאשר כל הסכום מיהודי אחד... והראיה מתרומת האדנים למשכן...

חביבה השותפות לפני ה'

 

"ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקודש"

 

לצורך האדנים נדבו מחצית השקל, לא פחות ולא יותר, וכולם היו שווין בו, ולהורות בא שביסודות המשכן כל בית ישראל שווין בהם באותה מידה, ולכן בתרומת האדנים שעליהם קיים המשכן, כולם שווין.

 

סיפר ב'חכמה ודעת' בשם הגאון רבי משה שניידער זצ"ל:

מייסד בית רוטשילד בפרנקפורט, היה חרדי עשיר מופלג בעל רכוש של מיליוני מארקים.

 

כשהיה חולה כתב לו הקדוש ה"חפץ חיים" מכתב שייתן מיליון מארק לישיבות ברוסיה שהיו אז במצב נורא, והבטיח לו עבור זה חלק גדול בגן עדן.

 

ה"חפץ חיים" היה בטוח שיסכים, ודיבר כבר על כך שבקרוב תהיה רווחה לבני תורה, אבל משפחתו של רוטשילד כפי הנראה לא מסרו לו את הדברים, ולא הודיעו לו על המכתב הזה, והוא נפטר.

 

כששמע החפץ חיים זצ"ל על פטירתו של רוטשילד, ציפה בתחילה לאיזו ידיעה בעניין הכסף שנתרם, אבל למשפחת החפץ חיים הגיעה ידיעה שלא הניח כלום מרכושו עבור הישיבות…

 

הם החליטו שלא לצער את החפץ חיים ולא הודיעו לו זאת, אבל הצדיק הרגיש שמשתמטים ממנו והבין מיד את העניין.

 

אמר הרב לבני ביתו: "ראו, רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, הקב"ה לא רוצה שהתורה תתקיים על ידי המיליון של רוטשילד אחד, אלא חביבין בעיניו הפרוטות הבודדות המגיעות מכל בית ישראל!"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן