“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- הרצון להיות שותף במשכן

תקציר המאמר:

"וורט קצר לשבת פרשת פקודי". שאלתו של רבי שלמה מראדומסק זצ"ל ותשובתו הנפלאה המלמדת סנוגרייא על עם ישראל...

הרצון להיות שותף במשכן

 

"אלה פקודי המשכן משכן העדת"

 

במדרש מובא כי בני ישראל חשדו במשה רבינו בעניין נדבות המשכן ובשל כך, הוצרך משה לערך לפניהם את "פקודי המשכן" ולהראות להם חשבון מדוקדק שכל הכסף והזהב הגיע בשלימות למלאכת המשכן…

 

 

שאל פעם הצדיק רבי שלמה מראדומסק זצ"ל:  

 

אינני מבין איך עלה על דעתם של ישראל חשד כזה?! וכי לא ידעו שמשה בז לכל מה שקשור כסף וזהב?! 

 

האם לא ראו שבזמן יציאת מצרים, כאשר היו כולם עסוקים בביזת מצרים, לא נתעסק משה כלל בכסף וזהב אלא עסק במצוות ארונו של יוסף הצדיק?!

 

 

אלא – השיב הרבי – כוונה אחרת לגמרי יש כאן: 

 

בני ישראל ידעו והבינו כי המשכן מוקם כולו מתרומותיהם, אולם תרומה שלא ניתנה בלב שלם ובכוונה זכה וטהורה – לא תוכל להיכלל בבניין הקדוש והנשגב הזה.

 

משום כך, רבים מהאנשים הרהרו לעצמם: "מי יודע אם התרומה שנתתי היית בלב שלם ואכן נכנסה ונכללה בבניית המשכן?!…" 

 

על כן באו כולם אל משה לבדוק ולברר איזה מן התרמות נותרו ללא כל שימוש, ולא נחה דעתם עד שערך משה לפניהם את החשבון המדויק והוכיח להם כי כל התרומות נכללו לבניית המשכן ולא נותר מאום ללא שימוש.

 

רק אז נחה דעתם…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן