“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- העירבון של ה' – המשכן

תקציר המאמר:

"משל קצר לפרשת פקודי". אף אחד לא חשב שבני ישראל יפרו את ההתקשרות עם הקב"ה "משל ונמשל" המבארים מדוע? מתאים כ-"דבר תורה לפרשת פקודי"...

העירבון של ה' – המשכן 

 

"אלה פקודי המשכן משכן העדות"

 

רש"י

"המשכן משכן" פעמיים, רמז לבית המקדש שנתמשכן בשתי חורבנות על עונותיהן של ישראל!

 

המגיד מדובנא הטיב לבאר את העניין במשל נפלא:

 

בעיר אחת גר עשיר גדול בעל נכסים ועסקים רבים. לאיש הייתה בת יחידה כלילת המעלות. חיפש העשיר חתן לבתו ומצא בחור מופלג בתורה וביראת שמים אלא שהיה הבחור עני  מרוד – בן עניים.

 
השכיל אבי הכלה להביט על מעלותיו של הבחור ונוכח לדעת כי אין כמותו בכל העיר, על כן גמר בליבו כי אותו ייקח לחתן. כעבור ימים אחדים נערכו התנאים ברוב פאר והדר.

 

בעיצומה של השמחה פנה אביו של החתן אל אבי הכלה ושאל: "מנהג מקובל בעת כתיבת התנאים, להתחייב על סכום כסף כביטחון לקיום התנאים, האם גם אתה יכול להתחייב כן?" 

 

וודאי – השיב העשיר – אני מתחייב לתת סך של מאה זהובים (סכום עתק) כעירבון לקיום התנאים.

 

אחד הקרובים של העשיר שמע את השיחה, ושאל את חברו: "אני לא מבין מה קורה כאן?! מדוע אין העשיר גם הוא מבקש דמי ביטחון ממחותנו העני?!". 

 

"שוטה שכמותך" – השיב החבר – האם יתכן שהעני יצא מדעתו לבטל שידוך עם עשיר כזה?! האם צריך עירבון לכך?!


לימים, בטיפשותו, ביטל העני את השידוך!…

 

 

כן הוא גם הנמשל:

 

המשכן הוא כעירבון שנתן הקב"ה לעם ישראל על קיום הבטחתו לבנות להם את המקדש השלישי שעתיד לבוא, אבל מבני-ישראל לא ביקש מאומה כעירבון, שהרי לא יעלה על הדעת שהם אלה שיפרו התקשרות כזו עם מלכו של עולם?!

 

וזהו מה שכתוב בנחמיה: "חבל חבלנו לך" אנו לקחו משכון מאת ה' אולם נתהפך הדבר ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווה הקב"ה ע"י משה עבדו"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן