“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- המשכן כמשכון

תקציר המאמר:

"חידוש לפרשת פקודי". מביאורו של רש"י מהפסוק הפותח את הפרשה: "אלה פקודי המשכן משכן העדת..." שיש רמז לכך שבית המקדש יחרב פעמיים...בנוסף חידוש של המלבי"ם על כך שנקרא המשכן: "משכן העדות"...

המשכן כמשכון

 

"אלה פקודי המשכן משכן העדת…"

 

מבאר רש"י: 

מדוע נכתב פעמיים בפסוק המילה 'משכן': "אלה פקודי המשכן משכן העדת…"?!

רמז למשכן שנתמשכן פעמיים  = בשני חורבנין על עוונותיהם של ישראל.

 

שואל המגיד מדובנא זצ"ל: 

מנין מצא רש"י רמז שהכוונה היא דווקא למשכון?!

 

והוא משיב כדרכו במשל:

 

שני אנשים הגיעו לחנות תכשיטים, האחד עשיר מופלג והאחר אדם פשוט שביקש לשמר את כספו בתכשיט בעל ערך. שניהם קנו במיטב כספם והלכו לביתם. 

 

רק שיש שוני במעשיהם לכשיגיעו הביתה:

 

העשיר יוציא את התכשיט וייתן לבני ביתו לענוד אותו ולהראות לכולם את יופיו. אין לו צורך לרשום בכמה קנהו כי תכשיט הוא קונה… 

 

מה שאין כן אצל השני, לכשיגיע לביתו רושם הוא מיד את שוויו ומניחו במקום מסתור. אם בבוא היום יצטרך למשכנו בעבור הלוואה הרי שרשום לו בכמה קנה אותו…

 

 

הנמשל ברור אף הוא: 

 

לרש"י היה קשה לשם מה נצרך פירוט מדוקדק של כל דבר ודבר במשכן?! 

 

הבין מכאן רבי שלמה יצחקי הקדוש שכנראה המספרים והרישום הם חובה כיוון שכנראה לסוף נדרשים הם לצורך משכון…

 

 

הוסיף על כך ר' מאיר לייבוש זצ"ל המכונה בפירושו על התורה: "המלבים":

 

הפירוט הרב של כל התרומות הביא לכך שנקרא המשכן "משכן העדות"  – זוהי העדות הטובה ביותר לכך שהמשכן נבנה ביושר רב ולא נחסר דבר. 

 

שהרי חלילה אם היה מישהו מעיז להחסיר או למעול באחד מהדברים, הרי שוודאי שכינה לא הייתה שורה בתוכו…. 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן