“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- הדרך להצליח ברבנות

תקציר המאמר:

"תובנות מפרשת השבוע" פרשת פקודי. מה צריך לעשות רב שרוצה להצליח? ואיך על ידי שיתרחק מהם תהיה לו הצלחה וכוח ההשפעה. ובלי גישה זו אפילו אם הוא למדן או דרשן עצום, הרי הוא לא יצליח...

הדרך להצליח ברבנות

 

"אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהן"

 

מובא במדרש (שמות רבה נא, א):

'ואלה פקודי המשכן' – כך פתח ר' תנחומא בר אבא, 'איש אמונות רב ברכות' אתה מוצא כל מי שהוא נאמן, הקב"ה מביא ברכות על ידיו, מי שאינו נאמן – 'ואץ להעשיר לא ינקה'.

 

'איש אמונות' זה משה שהוא נאמנו של הקב"ה שנאמר 'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא', הוי 'איש אמונות רב ברכות' שכל הדברים שהיה גזבר עליהם היו מתברכים לפי שהוא נאמן.

 

'ואץ להעשיר לא ינקה' זה קרח שהיה לוי ובקש ליטול כהונה גדולה, ומה היה סופו, 'ותפתח הארץ את פיה'.

 

כל אלו שהתעסקו בזהב בכסף ובנחושת לא שלחו יד בנדבת המשכן. ולא כמו שנהוג בעולם שכל מי שעוסק עם כסף נוטל חלק לעצמו.

 

פעם אמר ראש הממשלה לוי אשכול שכל השליחים של המדינה בחו"ל יכולים לקחת קצת מהכסף שהם אוספים, שאחרת זה בגדר "לא תחסום שור בדישו"!…

 

זהו העניין של פרשת פקודי, להראות איך שמשה רבינו דקדק בכל פרוטה שקיבל למלאכת המשכן.

כל פרוטה היא קודש קדשים. ובגלל זה, הוא הצליח. זו הייתה הנהגתו של משה: לא חמור אחד מהם נשאתי" – לא לקח אפילו חמור אחד של הכלל ישראל. זו גדלותו של משה רבינו, שהיה נאמנו של הקב"ה.

 

עוד שם במדרש (נא, ב), כשהיה משה נכנס לתרום את הלשכה, לא היה נכנס בבגד שיש בו כיס, כדי שלא יחשדוהו שלקח כסף לעצמו.

 

זה צריך ביאור, וכי יחשדו את אב הנביאים וגדול החכמים על דבר כזה?

 

אלא זוהי תורה, כך נראה האדם בתורה. הוא צריך להראות נקי לעיני כל.

 

משגיח בישיבה סיפר (דעת תורה בתחילת שלח לך) שר' ישראל ז"ל פעם אמר: "אילו הייתי נמצא בחדר לבד עם קופה של כסף לא מנוי אני מסופק אם הייתי עומד בניסיון".

 

והוסיף המשגיח: "ואני לא הייתי סומך על עצמי אף בקופה עם כסף מנוי וספור!…

 

כך נזהר גדול בתורה!

 

רב שרוצה להצליח צריך להתרחק משני דברים – כסף וכבוד. ואם יתרחק משני דברים אלו ודאי שתהיה לו הצלחה וכוח ההשפעה. ובלי גישה זו אפילו אם הוא למדן או דרשן עצום, הרי הוא לא יצליח.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן