“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פסח- "למה שותים 4 כוסות"?

תקציר המאמר:

"רעיון נפלא לפסח". מדוע שותים 4 כוסות בליל הסדר? מוסבר על ידי שאלה ששואל המהרש"א על מעשה שמביאה הגמרא בדיון שהובא לפני אלכסנדר מוקדון... מתאים כ- "פרפראות לחג הפסח"...

למה שותים 4 כוסות

 

אחד ממצוות הפסח היא שתיית ארבע כוסות בליל הסדר

 

הגמ' בסנהדרין צא. מביאה סיפור:

 

"באו בני מצרים לדון עם בני-ישראל לפני אלכסנדר מוקדון. אמרו לו: הרי בתורת ישראל כתוב בפירוש: "ו-ה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום וינצלו את מצרים" ואם כך הם פני הדברים. תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו.

 

אמר להם גביהה בן פסיסא לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עימהם. אם ינצחוני אימרו הדיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם אימרו להם תורת משה ניצחתכם. נתנו לו רשות. אמר להם נאמר: "ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 430 שנה". תנו לנו שכר עבודה לששים ריבוא ששעבדתם במצרים 430 שנה'!…

ולא מצאו תשובה. מיד ברחו והניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות, ואותה שנה שביעית הייתה".

 

שואל המהרש"א:

למה אמר להם  430 שנה? הרי השעבוד החל מאז שמרים נולדה (מרים נקראה כך על שם המרורים, שהחלו להעביד את בני ישראל כשהיא נולדה…) והיא הייתה ביציאת מצרים בת 86 משמע שעבדו רק 86 שנה?!

 

והוא מתרץ:

הגזירה הייתה על  600,000 איש שיעבדו במשך 430 שנה .

מכיוון שלמעשה 600 אלף היו רק חמישית מעם ישראל הרי כוח העבודה הוכפל על חשבון השנים 430:5 = 86 ולכך עשה חשבון של  600,000 שעבדו 430 שנה.

 

רעיון:

לכן שותים 4 כוסות:

כוס בגימטרייה = 86

לומר ש: 4 פעמים של 86 שנה היו גאולה (=לא עבדו בהם) עקב ריבוי האנשים פי 5…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן