“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פינחס- זכותו של פינחס

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת פינחס". מדוע זכה פנחס למה שלא זכה משה רבינו שנאמר בפנחס: "לכן הנני נותן לו את בריתי שלום"? "משל ונמשל לפרשת השבוע פינחס" המבארים שמעשהו של פינחס היה למעשה גדול ממשה ולכך זכה לברית שלום...

זכותו של פינחס

 

נשאלת שאלה:

מדוע זכה פנחס למה שלא זכה משה רבינו שנאמר בו: "לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית" ולא פעם אחד עשה כמעשה פנחס, אלא פעמים רבות הציל את בני ישראל והשיב חמת ה' מעליהם- גם בעגל וגם במרגלים- ולא הובטח בברית שלום כמו שהובטח?

 

וההסבר יובן על פי משל:

לאדם שהיו לו הרבה בעלי חובות, ובכל פעם שבראו היה חבר אחד משפיע עליהם שיאריכו את זמן הפירעון לעוד חודש.

לאותו בעל חוב היה אהוב אחד שכשראה את מצבו הגיע עם כל בעלי החוב, הוא שילם את הכול וקרע את שטר החוב. בראות הלווה שהחוב נפרע כליל הודה לו מקרב לב ובירכו בכל הברכות.

בנו שאל אותו מדוע לא נהג כך עם חברו שדחה את כולם כל חודש?

השיב לו האב: הראשון דחה את החוב אבל עדיין נשאר חוב, וזה השני פטר אותי לגמרי וקרע את כל שטרי החובות לכן לו נאה לשבח…

 

כן הוא הנמשל:

במעשה העגל משה דחה את הפורענות, שנאמר "וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו", אבל לא בטלה לגמרי כמו שכתוב "וביום פקדי ופקדתי עליהם".

מה שאין כן בפנחס שביטל החוב לגמרי לכן דווקא לו ה' נתן את בריתו שלום…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן