“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פינחס- זהירות משוחד דברים

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת השבוע פרשת פינחס". לפני הכניסה לארץ ישראל התייצבו בנותיו של צלופחד לפני משה רבנו, וטענו כלפיו על הירושה של אביהן. משה רבנו לא עונה להן תשובה ומיד: "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" מדוע? מה קרה?! "סיפור לפרשת פינחס" המורה כמה עלינו ללמוד מחוכמתם של רבותינו זצ"ל...

זהירות משוחד דברים

לפני הכניסה לארץ ישראל התייצבו בנותיו של צלופחד לפני משה רבנו, וטענו כלפיו על כך שאביהן מת בחטאו ואין לו בנים, לכן מגיעה להן הירושה. וכך הן אומרות בהקדמה לדבריהן:  "ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר… אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו"

 

הן אומרות למשה, אבינו לא מת בגלל שהשתתף בחטא של כלל העם כמו חטא קורח וכל עדתו, אלא הוא מת בגלל חטא אישי.

 

ומה היה חטאו?

 

רש"י מביא שתי דעות:

שהוא היה מקושש העצים בשבת ולכן נענש בסקילה.

 

דעה שנייה:

שהוא היה בין אילו שהעפילו, מאלו שרצו כבר לעלות לארץ ישראל, וחשבו שנגמר העונש של 40 שנה במדבר וכשעלו לארץ לבדם בלי משה, עמי הארץ הרגו אותם.

 

משה לא עונה להן תשובה מידית ומיד: "ויקרב משה את משפטן לפני ה'"

 

נשאלת השאלה:

מה היה כל כך מסובך בשאלתן של בנות צלופחד, שמשה היה זקוק להכרעה מיוחדת של הקב"ה, בכדי שיוכל לתת להן תשובה?!

רש"י על המקום אומר שנתעלמה ממשה ההלכה בנושא בנות צלופחד, כדי ללמדו לקח על שאמר לזקני העם שבכל דבר שיקשה עליהם להחליט בדין, יביאו למשה שיפסוק, ומכך משתמע שהוא יודע הכול.

 

הסבר נוסף של רש"י:

שראויה הייתה פרשה זו להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלופחד מפני שהיו כשרות, ונכתבה הפרשה על ידם

 

השל"ה הקדוש מביא נימוק מפליא:

משה לא רצה לפסוק כיוון שבנות צלופחד אמרו: "אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח…" כיוון שפתחו בכך שאבא שלהן – צלפחד לא היה חלק מהמחלוקת של קורח ועדתו, שהייתה מכוונת כנגד משה ואהרון.

 

ובמילים שלנו: "הוא היה ממקורבים אליך"…

לפיכך לא רצה משה לפסוק בדינן שלא ייראה כנוגע בדבר ומיד: "ויקרב משה את משפטן לפני ה'"…

 

כמה זהירות נהגו גדולי ישראל בשוחד ואפילו בשוחד של מילים…

 

מסופר על רבי יוסף באב"ד בעל ספר "מנחת-חינוך"

כשבאה אליו שני אנשים לדין תורה, משפתחו בטענותיהם, הזכירו לרב כי בשעתו נמנו בין ידידיו הקרובים ומנעו מחלוקת עמדה לפרוץ כנגד הרב.

 

מיד הפסיק רבי יוסף את הדיון, ואמר שאין הוא יכול עוד לדון כאן, שהרי  גם משה רבנו, לא רצה לשבת בדינן של בנות צלופחד, והביא זאת לקב"ה, כי גם הוא חשש שמא יושפע מדברי תחנוניהן של הנשים – משוחד פיהן, ואז הוא עלול לפסוק דינן שלא בצדק.

כמה עלינו ללמוד מחכמתם של רבותינו זצ"ל

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן