“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פינחס- ההוראה לחופש הגדול

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת השבוע פרשת פינחס". מה הייתה גדולתן של האבות הקדושים? ומה נטעו בנו? מדוע מפחד יעקב שייזכר שמו במחלוקת קרח ובהריגת שכם? ו"מה הלקח לנו ההורים לחופש הגדול?"...

ההוראה לחופש הגדול

 

"פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן"

 

רש"י מבאר: 

יחסו הכתוב לאהרון, שכולם אמרו בן פוטי זה שפיטם עגלים לעבודה זרה.

 

שני מקרים של מרד במשה מופיעים בחומש במדבר:

מעשה של קורח שהתריס כנגד משה ואהרון

מעשהו של זמרי בן סלוא עם המדיינית שהתריס כנגד משה.

יעקב אבינו מברך את שמעון ולוי: "שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי".

 

ר' צדוק הכהן מלובלין מבאר:

אדם וסוס – זו מהות, לא ניתן לשנות אותה.

יופי ושכל – זו תכונה ניתנת לשינוי.

הראיה: לא מכל אבא יפה יוצא בן יפה, לא מכל חכם יוצא בן חכם.
לעומת זאת, כל דבר שהאבא עושה יש לו השלכה על הבן שלו – זו מהות.

 

אברהם אבינו איש האמונה הפך את התכונה של אמונה למהות אצל יהודי, ולכן אנחנו מאמינים בני מאמינים.

 

כך גם יצחק אבינו – הפך את התכונה של מסירות נפש להקב"ה מתכונה למהות, ולכן יהודי מוכן למות בשביל הקב"ה בכל מצב (שואה, יוסי משיתא, ועוד…)

 

יעקב אבינו פחד שישייכו את ההתרסה כנגד גדולי ישראל אליו שהרי הוא כבר רימה את אביו יצחק… לכן יעקב אומר בסודם אל תבוא נפשי, תדעו שבני שמעון ולוי יצאו להרוג את כל העיר שכם, זה היה בלי ידיעתי וללא הסכמתי.

אל תנסו לשייך זאת אלי, שהרי אני קיבלתי הוראה מאמי שהיא הייתה גדולה בפני עצמה (שרתה עליה רוח הקודש)…

עם כל זאת זה הושרש לשני בניו… והם השרישו את זה לבניהם: לוי- קורח, ושמעון- זמרי בן סלוא, נשיא בית אב לשמעוני.

כמה זהירות צריכים שלא להעביר לילדים מסר לא נכון…

 

והדברים אמורים לגבי החופש הגדול:

"איך יוצא ילד שקרן?"

 

לדוגמא:

ילד קטן לא משלם בכניסה לאטרקציה וההורים משקרים ביחס לגילו כדי לפטור את עצמם מתשלום על ילד נוסף. הדבר משפיע באופן ישיר על מהותו של הילד…

 

מה מצפים שיקרה כשהילד יגדל?!

 

מינימום שקרן בן שקרן…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן