“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פורים – מתנות חשובות לאביונים

תקציר המאמר:

"סיפור קצר לפורים" על החביבות של "מתנות לאביונים". "כיצד יעשה אדם מצוות מתנות לאביונים" אם כסף אצלו - הוא דבר מאוס?!... קיום מצוות מתנות לאביונים בשלמות של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל זיע"א, ה"אוהב ישראל" מאפטא...

מתנות חשובות לאביונים

 

"..איש לרעהו ומתנות לאביונים"

 

מובא בספר ניצוצי אור:
באחד מימי הפורים ישב הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל זיע"א, ה"אוהב ישראל" מאפטא, כשהוא משתעשע בדינרי הזהב שניתנו לו כמשלוח מנות מאת נגידי העיר ונכבדיה.


לידו עמד בנו הרה"ק רבי יצחק מאיר מזינקוב זיע"א והביט במחזה בהשתוממות גלויה. 

 

הן מכיר הוא את אביו מעודו כשונא בצע ומואס בממון, ולמה שינה היום מידתו לחבב כל כך את המעות.


הסביר לו אביו פנים ואמר לו: "כל השנה כולה מבזה אני את הממון כי מה תועלת לי בו, ומה ייתן לי ומה יוסיף לי?!". 

 

לא כן הדבר היום, בפורים. הן נצטווינו להעניק מתנות לאביונים, וכי מה אתן להם דבר שאינו נחשב אצלי למאומה.

 

משום כן מנסה אני להכניס את ערך הכסף בלבבי, כדי שאוכל לתת את ערך הכסף בלבבי ולהעניק לעניים דבר חשוב…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן