“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פורים- כשאין יראת שמיים זו כפירה!

תקציר המאמר:

"ההנהגה הראויה בסעודת פורים". ממתי אדם שנהנה מסעודה מתחייב כלייה?! אפילו שאדם שאכל חזיר הוא חייב בסך הכול רק מלקות (לא סקילה ולא חנק וגם לא כרת) אם כן מדוע נתחייבו כלייה כל עם ישראל רק בשל כך שנהנו מסעודה של רשע?!

כשאין יראת שמיים זו כפירה!

 

שואלת הגמרא מסכת מגילה דף י"ב.:

שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?

 

והתשובה:

אמר להם (רשב"י) אמרו אתם – אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע.

 

שואל רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף זצ"ל:

הייתכן?! ממתי אדם שנהנה מסעודה מתחייב כלייה?!

אפילו שאדם שאכל חזיר הוא חייב בסך הכול רק מלקות (לא סקילה ולא חנק וגם לא כרת) אם כן מדוע נתחייבו כלייה כל עם ישראל רק בשל כך שנהנו מסעודה של רשע?!

 

כדי להבין את תשובתו נביא סיפור אני מסכת עבודה זרה דף סה.:

על האמורא רבא שהלך לבר שישאך ומצא אותו בתוך ג'קוזי כשהוא נהנה מן העולם הזה. הגוי זילזל ברבא ואמר לו: "-תראה איזה הנאות יש לנו  שלכם אין! לנו יש הנאות מושלמות!".

אמר לו רבא: "לנו יש בעולם הבא, לך אין אפילו בעולם הזה כיוון שההנאה שלך אינה מושלמת!"

הגוי שאל: "למה אתה חושב שההנאה שלנו לא מושלמת?"

השיב רבא: "כיוון שאתה מפחד!"

הגוי צחק ואמר: "אני לא מפחד מאף אחד!"

השיב לו רבא: "אתה מפחד מהקיסר!"

תוך כדי הגיע השליח מהקיסר הוא ביקשו להגיע מיד אליו!. הגוי קפץ מהג'קוזי ואמר לרבא: "אני רואה שאתם היהודים חכמים וכל מי שחושב רעה על היהודים שתתפוצץ לו העין!".

רבא ענה אמן. והתפוצצה לשישאך הגוי העין!

 

אומר רבי יהודה צדקה זצ"ל :

שמכאן אנחנו לומדים שאדם שיש לו פחד לא יכול להנות כמו שצריך!

אם כן עוד נשאל איך יכול להיות שהיהודים נהנו מסעודתו של אותו רשע?

אלא רואים מפה שהבעיה הייתה לא של האכילה עצמה אלא של ההנאה. כיצד הם יכלו ליהנות?! היכן היראת שמים שלהם?!

אלא ההנאה הייתה הבעיה – לא האכילה!

אם כך הייתה זו בעצם כפירה! ועל כפירה בקדוש ברוך הוא חייבים כלייה!

 

הלקח לגבינו:

כאשר יושבים לסעודת פורים, צריך שהשמחה תגובה בהירת שמים טהורה תמיד לזכור שיוויתי השם לנגדי תמיד!

פורים שמח!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן