“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פורים- ההבדל בין פורים לחנוכה

תקציר המאמר:

"פורים וחנוכה". "מדוע בפורים משחקים ברעשן ובחנוכה בסביבון"?!. מדוע שונה הנוסח ב"על הניסים": בפורים - הרב את ריבנו והדן את דיננו בגוף שלישי ואילו בחנוכה - רבת את ריבם דנת את דינם בצורת נוכח - מדברים להקב"ה כאילו הוא כאן? רעיון נפלא לפורים... "מדוע חנוכה ופורים לא בטלים"? והקשר לאומץ הלב...

ההבדל בין פורים לחנוכה

 

בשני החגים שקבעום חז"ל יש משחק אופייני לכל חג. 

 

בחג הפורים רעשן ובחנוכה סביבון.

מדוע נבחרו אלו לסמלי החג?!

מה מייחד את הרעשן לחג הפורים? ואת הסביבון דווקא לחנוכה? 

 

חז"ל מצאו ביטוי לסמל את החג באופן הפעולה ומקום ההפעלה של המשחק. 

 

אם נתבונן נראה כי את סביבון מסובבים מלמעלה ואילו את רעשן מסובבים מלמטה ובזה בעצם טמון ההבדל בין המשחקים ובין החגים חנוכה ופורים. 

 

את סביבון מסובבים מלמעלה – כיוון שהסיוע והתעוררות הייתה מלמעלה – מאת ה', לא הייתה עשייה משמעותית מלמטה – מצד העם למעט בני חשמונאי. 

 

ואת הרעשן מסובבים מלמטה – כיוון שההתעוררות הייתה מלמטה – מצד העם על ידי שקראו צום ועצרה והתענו שלשת ימים לילה ויום לביטול הגזירה. 

 

הבדל נוסף קיים בין חנוכה לפורים והוא באופי הנס נס גלוי בפורים לעומת נס נסתר בחנוכה. 

 

בחנוכה – הודאה, ובפורים – מלחמה. לא בכדי תיקנו חז"ל את הנוסח ב"על הניסים" באופן שמבאר זאת היטב:

 

חנוכה – "רבת את ריבם דנת את דינם" מדברים לה' כנוכח היה גילוי ה' בנס הזה. 

 

פורים – "הרב את ריבנו והדן את דיננו" מדברים לה' כנסתר הכול היה נראה מקרה = הסתר (ה' לא מוזכר במגילה ולו פעם אחת – הסתר פנים מוחלט). 

 

חנוכה – לא מזכירים מפלת יון אלא להודות ולהלל לשמך הגדול – רצו לשכחם תורתך. 

 

פורים – "ותלו אותו ואת בניו על העץ". הוא רצה להשמיד – הושמד הוא בעצמו. 

 

פורים וחנוכה לא בטלים. מדוע? 

כיון ששאר החגים ה' כפה הר כגיגית, אבל חנוכה ופורים ניתנו על אומץ ליבנו ומעשינו הטובים, לכן אלו לא יתבטלו לעולם… 

 

פורים שמח!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן