“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

עשרה בטבת- מי נקרא "חי"?

תקציר המאמר:

"עשירי בטבת ופרשת ויגש" דבר תורה המבאר מה נקרא לחיות? - "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" חשיבות של בניית בית המקדש והצורך להתאבל על חורבן הבית - "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה"...

מי נקרא "חי"?

 

"ויפג ליבו כי לא האמין אליהם"

 

ר' צדוק הכהן מלובלין וכן גם השל"ה הקדוש שלכל דבר הקורה במהלך השבוע יש קשר לפרשה הנקראת באותה השבת. 

אם כן, מהו "הקשר בין פרשת ויגש לעשרה בטבת"?

 

נשאלת השאלה:

לאחר שהאחים מבשרים ליעקב ש: "יוסף חי" התגובה שלו היא: "ויפוג ליבו כי לא האמין אליהם" – הוא מסרב להאמין.

מדוע?!

 

ר' אליהו לופיאן מבאר:

"חי" בתורה יש לו משמעות אחרת – אין הכוונה לנושם…

"חי" במשמעותו זה דבקות בה' – כפי שנאמר: "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום"

 

אומר יעקב לאחר הבשורה שיוסף במצרים: "כדי ללכת ללבן על פי הוראת אימי רבקה רק ל: "ימים אחדים" (=7 שנים) הלכתי ללמוד 14 שנה…, פי שניים.

וכל זאת כדי להכין את עצמי רוחנית להתמודדות עם לבן ("לבן" – בסגי נהור: לבן זה החושך הכי גדול…) הארמי (= הרמאי כדרשת  חז"ל).

זאת ועוד, הייתי בגיל 77 כשהלכתי אליו…

 

האם יעלה על הדעת שבני יוסף – ילד בגיל 17 עם כל היצרים של ילד בגילו יחזיק מעמד בארץ מצרים השטופה בזימה?!

הרי חז"ל עומדים על ה"התנהלות הרוחנית במצרים" פוטיפר לקח אותו לצורך "עבודה" (=משכב זכור) ובשל כך מביא המדרש שה' סירס אותו… 

 

אומר יעקב: זו ארץ מצרים, איך ייתכן שהוא חי?! ולכן הוא לא מאמין – "ויפוג ליבו כי לא האמין אליהם".

 

רק כשרואה יעקב את יוסף אומר לו: "אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי" –  במבט על פנים של  אדם, יודע צדיק אם פניו מאירים כלבו וקובע יעקב שבאמת הצליח יוסף לעמוד בניסיונות והוא חי = דבק בה'…

 

בית המקדש נקרא: "בית חיינו" – עיקר חיותינו תלויה בו כפי שאנו אומרים בכל שבת בברכות ההפטרה: "רחם על  ציון כי היא בית חיינו"…

 

אדם שעלה לירושלים היה מתמלא בדבקות עצומה בה'. אין לנו מושג מה הפסדנו… צער על ירושלים ביום נשגב שכזה והרבות בתפילה ובתחנונים יחזיר לנו את בית תפארתנו = יחזיר לנו את החיים…

 

"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן