“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

עשרה בטבת- הלכות ברכת כוהנים

תקציר המאמר:

"הלכות עשרה בטבת". דיני ברכת כהנים בצום עשרה בטבת שחרית ובמנחה מתוך חוברת הלכה של הרב שלום דוד נקי שליט"

ברכת כוהנים בעשרה בטבת

אף על פי שבמשך השנה הכוהנים נושאים את כפיהם בתפלת שחרית בלבד, מכל מקום בתעניות נושאים הם את כפיהם גם בתפלת מנחה. והטעם בזה, כיון שאסרה התורה לכהן לישא את כפיו כשהוא שתוי יין, ובכל יום כיון שאדם אוכל, קיים חשש שישתה הכהן בסעודתו יין ולא יוכל לישא את כפיו. אבל בתענית שאסור לאכול, אין חשש שהכהן ישתה יין, ולכן נושא הוא את כפיו.

ומטעם זה כהן שפטור מהתענית, אינו נושא את כפיו במנחה, שכיון שהוא אוכל, קיים בו עדיין את החשש של שתיית יין כשאר ימות השנה. ולכן יצא הכהן הזה מבית הכנסת בשעת נשיאת כפיים של חבריו הכוהנים.

 

ואמנם בגמרא מסכת תענית (דף כו עמוד ב) מבואר שאין הכוהנים נושאים את כפיהם בתפלת מנחה של יום הכיפורים, שכיון שמתפללים בעוד היום גדול, יש חשש שמא יטעו ויאמרו שגם במשך השנה מותר לישא כפים במנחה. אלא ששואלת הגמרא, אם כן למה במנחה של שאר התעניות, הכוהנים נושאים את כפיהם? ומשיבה הגמרא כיון שהכוהנים נושאים את כפיהם סמוך לשקיעת החמה, הרי תפלה זו דומה לתפלת נעילה ביום הכיפורים שמתפללים אותה דוקא סמוך לשקיעת החמה, ולכן אין חשש שיטעו בשאר תפלות מנחה של משך השנה שמתפללים אותם בעוד היום גדול.

 

נמצאנו למדים שאין הכוהנים נושאים כפיהם, אלא בתפלת מנחה הסמוכה לשקיעת החמה ולא קודם לכן, שמא יטעו במשך השנה לישא כפיים במנחה.

 

ואולם יש נוהגים שהכוהנים נושאים את כפיהם, גם אם מתפללים מנחה מזמן פלג המנחה [דהיינו כשעה ורבע לפני צאת הכוכבים בשעות זמניות. בעשרה בטבת בערך בשעה 15:50 אחר הצהרים. ובשבעה עשר בתמוז בערך 18:30 בערב].  ומכל מקום אם מתפללים מנחה קודם פלג המנחה, אסור לכוהנים לישא את כפיהם, ויש למחות בידם.

 

בין השמשות

ציבור שנמשכה תפלתם עד אחר שקיעת החמה, רשאים הכוהנים לישא את כפיהם בזמן בין השמשות [שהוא הזמן שמהשקיעה ועד צאת הכוכבים, שזה ספק יום ספק לילה], אבל אם נמשכה תפלתם עד צאת הכוכבים, לא ישאו הכוהנים את כפיהם.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן