“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

עשרה בטבת- דיני קריאת התורה

תקציר המאמר:

"הלכות עשרה בטבת". דיני קריאת התורה בצום עשרה בטבת מתוך חוברת הלכה של הרב שלום דוד נקי שליט"

קריאת התורה בצום עשרה בטבת

רוב מנין

אין מוציאים ספר תורה בשחרית ובמנחה, אלא אם יש ששה מתענים. ואמנם בימי שני וחמישי בשחרית בלבד, אם אין ששה מתענים, יוציאו ספר תורה ויקראו בפרשת השבוע, אבל בשאר הימים או במנחה לא יוציאו ספר תורה כלל.

 

עולה מתענה

אין להעלות לספר תורה, אלא מי שמתענה. ולמנהג בני אשכנז שקוראים לעולה בשמו, אם לא ידע הגבאי שאיש זה אינו מתענה וקרא לו בשמו, אם זה בשחרית בימי שני וחמישי, רשאי לעלות. אך בשאר הימים או במנחה, אינו רשאי לעלות כי יש בזה חשש ברכות לבטלה, ולכן יאמר שאינו מתענה ויעלה אחר במקומו.

 

ולכן אם יש רק כהן אחד ואינו מתענה, יצא הכהן מבית הכנסת ויעלה ישראל במקומו. ואם אינו יכול לצאת, כגון שהוא זקן ותשש כוחו, יאמרו "אף על פי שיש כאן כהן, יעמוד ישראל במקום כהן". והוא הדין אם יש לוי אחד שאינו מתענה, יקרא הכהן פעמיים במקום הלוי, ויצא הלוי מבית הכנסת.

 

קורא מתענה

טוב להיזהר שגם הקורא בתורה יהיה מי שמתענה. אך אם אין בקי הקורא בתורה כראוי אלא קורא שאינו מתענה, רשאי לקרוא בתורה. (קיא)

 

הפטרה במנחה

מנהג בני אשכנז לקרוא הפטרה בתעניות במנחה מהנביא ישעיה (פרק נה פסוק ו) 'דרשו ה' בהמצאו', אך מנהג בני ספרד שלא להפטיר לבד מתשעה באב. וספרדי שהוזמן אצל האשכנזים בתענית במנחה לעליית שלישי, נכון שיתחמק מלעלות לספר תורה, אך אם כבר קראוהו בשמו, יעלה לתורה ויפטיר בברכות

 

ואומנם בחוברת 'חג השבועות בהלכה ובאגדה' התבאר שספרדי שהוזמן לקרוא מגילת רות אצל בני אשכנז, אינו רשאי לברך להם, אלא אחר יברך והוא יקרא, ואם כן מדוע כאן לגבי ההפטרה אנו אומרים שרשאי לקרוא ולברך את ברכות ההפטרה? אלא שכתבו הפוסקים שיש לחלק בין ברכה שמזכיר בה לשון 'וציונו', לבין ברכת שבח שלא מזכיר בה לשון 'וציונו'. והיינו שבמגילת רות, כיון שהספרדי שקיבל עליו הוראות מרן השלחן ערוך – אינו מצווה לברך, אם כן היאך יאמר, אשר קדשנו במצוותיו 'וציונו', הרי לא נצטווה. לא כן בברכות הפטרה שהם ברכות השבח לבורא עולם 'אשר בחר בנביאים טובים' וכו' ואינו מזכיר לשון 'וציונו', אין בזה חשש ברכה לבטלה ורשאי לברך. אלא שלכתחילה בודאי שלא יעלה, כיון שאין מנהג בני ספרד לקרוא הפטרה בתעניות. 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן