“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ספירת העומר- הכנה לשבועות

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לספירת העומר" המבאר מדוע אנו סופרים כמה עבר ולא כמה עוד נשאר לנו כדי להגיע לחג השבועות?!

ספירת העומר הכנה לשבועות

לאסוף כמה שיותר זוהי ההכנה הראויה לחג השבועות

 

התורה מצווה אותנו:

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה".

 

נשאלת השאלה:

מדוע אנו סופרים כמה עבר ולא כמה עוד נשאר לנו כדי להגיע לחג השבועות?! 

 

במדרש ויקרא רבה מובא:

"תני רבי חייא: "שבע שבתות תמימות תהיינה". אימתי הן תמימות? בזמן שישראל עושין רצונו של מקום!"

 

המגיד מדובנא כהרגלו, ממשיל משל למה הדבר דומה:

זאת לשני עניים שהלכו בדרך מעיר לעיר ומכפר לכפר והיו מסבבים על פתחי נדיבים ואספו מעט ממון.

האחד שנבון היה, אסף פרוטה לפרוטה, ומשנצטברו בידיו פרוטות די הצורך החליפן בדינר, דינרים החליף בסלעים, וסלעים החליף בשקלי זהב…

לעומתו, חברו היה מבזבז כל פרוטה שהגיעה לידו ולא הותיר בידו מאומה, תוך שמחשבתו נתונה לרגע הנוכחי מבלי לחשוב ולו לרגע על אשתו וילדיו המשוועים למזון ומים…

כששבו השניים לבתיהם, חזר האחד ובידיו שקלים רבים לפרנסת ביתו, ואילו השני שב בידיים ריקות…

 

כך הוא גם הנמשל,

כשאדם משכיל לחשב כל עיתותיו שלא ילכו לריק, אזי בכל עת פנאי שיש לו, ואפילו מועט, מנצל הוא את זמנו ולומד מעט, וכך צובר לעצמו הרבה ידיעות: הלכות, משניות ואפילו דפי גמרא, עד שנמצא בידו אוצר גדול.

לא כן האיש הבטלן אשר איננו מחשיב את זמנו לבסוף אין בידו מאומה!

שבע השבתות המובילות לקראת מתן תורה – אל "הר סיני" צריכות להיות תמימות. לא ניתן לספור את הימים שנותרו עד לחג השבועות ולהחסיר מדי יום מהמניין של 49 יום. צורה כזו הדומה לתלישת דפים מהלוח אין בכוחה לקרבנו להר סיני.

נדרש מאיתנו ניצול של הימים הללו עד תום. רק ע"י תוספת של עוד יום מלא תוכן ושל עוד שבוע נוסף וגדוש משמעות, המצטבר אל השבוע שעבר… יביא בעטיו את האפשרות לגשת כראוי לחג מתן תורתנו – חג השבועות…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן