“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ספירת העומר- הדרך להיות בן אדם!

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לספירת העומר" המבארת את מהותם של ימי ספירת העומר הנמצאים בתווך שבין חג הפסח – חג החירות, לבין חג שבועות – חג מתן תורה... מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א

הדרך להיות בן אדם!

 

ישנם שני קורבנות שמקריבים מיד לאחר החג הראשון של פסח:

 

מנחת העומר

למחרת חג הפסח, בט"ז בניסן, מקריבים קרבן שנקרא 'מנחת העומר'. מנחת העומר, הייתה המנחה היחידה שהקריבו אותה מן השעורים.

שתי הלחם

קרבן נוסף הוא 'שתי הלחם', שהיה בא מן החיטים והיו מקריבים אותו בחג השבועות.

 

אנחנו סופרים ספירת העומר במשך מ"ט יום, החל ממחרת חג הפסח

 מה זה העומר?! – העומר זה מנחה של שעורים.

 

באים חז"ל הקדושים בגמרא, ואומרים שאדם צריך להימנע מלספר דבר רע למישהו.

אם אתה רוצה לבשר בשורה רעה למישהו, אל תאמר לו את הבשורה הרעה באופן ישיר, אלא תאמר לו באופן עקיף והוא יבין כבר.

אם אתה רוצה לספר לחבר שלך שהבורסה נפלה, אל תאמר "הבורסה נפלה", אלא תאמר לו "הדולר ירד" והוא יבין מזה שהבורסה נפלה…

אם אתה רוצה לבשר לחבר שלך שמישהו נהרג, אל תאמר לו באופן ישיר: "שמעת שדוד נהרג?!", אלא תאמר לו: "אתה יודע שדוד ושלמה נסעו באוטו שלהם, והתהפכו?!"

"נו, ומה קרה???"

"שלמה חי" – אם אתה אומר לו ששלמה חי, הוא מבין שדוד מת.

 

מביאה הגמרא דוגמא לכך במסכת פסחים ג, ב:

יוחנן חקוקאה הלך לכפרים לראות אם הצליחה התבואה נפק לקרייתא חזר לעיר כי אתא אמרו ליה חיטין נעשו יפות שאלו אותו: "ר' יוחנן, החיטה הצליחה ?!"

אמר להם שעורים נעשו יפות "השעורים הצליחו". אמרו ליה בני העיר צא ובשר לסוסים ולחמורים דכתיב (מלכים א ה-ח): "השעורים והתבן לסוסים ולרכש"…

א"כ הבשורה הטובה לחמורים שהשעורים הצליחו, כי זה המאכל שלהם.

המצריים נקראים 'חמורים' כמו שנאמר ביחזקאל כג, כ: "בְּשַׂר חֲמוֹרִים בְּשָׂרָם".

ירדנו למצרים – לעם של חמורים.

 

יוסף שולח לאביו עשרה חמורים שנושאים עליהם 'חמרא' – 'חמור על חמור'

 

יוצאים ממצרים בחלוף 210 שנים, ומתכוננים לקבלת התורה.

 

הפער שבין יום למחרת הפסח לבין היום שבו קיבלנו את התורה, זה בעצם הפער שבין מנחת העומר למנחת 'שתי הלחם', ובעצם אנחנו סופרים מ"ט יום ל'חמורים' – "עוד יום לשעורים … עוד יום לשעורים" וכו' – עד שמגיעים ליום מתן תורה, שבו מקריבים את 'שתי הלחם' שהוא מאכל בני אדם!

יצאנו בפסח מעם של חמורים, כדי להיות בני אדם – ומתי נהיינו בני-אדם?! בקבלת התורה!

 

יוצא אם כן, שימי ספירת העומר הם הימים שמהפכים ומשנים את האדם מחמור לבן אדם!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן