“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

נשא- שלשת המגורשים כנגד מה?

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת נשא". ביאורו של הכלי יקר: שלושת המגורשים שישנם מחוץ למחנה – מצורע, זב וטמא מת, הם כנגד ג' עברות. ולעומתו בעל הטורים מבאר: ששלושת הטומאות האלה באים כנגד חטא אדם הראשון, וכנגד שלושת המעורבים בו - הנחש, האישה והאדם...

שלשת המגורשים מן המחנה כנגד מה?

 

מבאר הכלי יקר:

שלושת המגורשים שישנם מחוץ למחנה – מצורע, זב וטמא מת, הם כנגד ג' עברות:

 

כל צרוע –  הוא כנגד עבודה זרה – כיון שכתוב בחז"ל, שלאחר שעשו את העגל, אנשים קיבלו צרעת, שנאמר (שמות לב, כה): "וַיַּרְא מֹשֶׁה אֶת הָעָם כִּי פָרֻעַ הוּא…" (משווים חז"ל – שנצטרעו , כמו שנאמר במצורע – ראשו יהיה פרוע).

 

וְכָל זָב – זו טומאה שקשורה לטומאת העריות, והטומאה הזאת, מביאה לזיבה.

 

וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ – הכוונה להיטמא בשפיכות דמים.

יוצא אם כן, ששלושת הטומאות – צרעת , זיבה, וטומאת מת, הם כנגד ג' העבירות החמורות.

 

 

בעל הטורים מבאר:

ששלושת הטומאות האלה באים כנגד חטא אדם הראשון, וכנגד שלושת המעורבים.

בחטא אדם הראשון היו שלושה מעורבים – הנחש, האישה והאדם. הנחש הוא זה שפיתה את האישה, והאישה היא זאת ששכנעה את אדם, ולכן הם גם נתקללו בסדר הזה.

 

חז"ל אומרים – בקללה, התחיל מן הקטן – קודם כל הנחש נתקלל, לאחר מכן האישה, ולבסוף האדם, וכנגד זה, שלושת הטומאות :

 

טומאת הצרעת- כנגד הנחש, שחז"ל אומרים, שהוא קיבל חברבורות בגבו- הוא קיבל צרעת.

 

טומאת הזבה – טומאת הנידה שהאישה קיבלה – לפני החטא, כותבים רבותינו , האישה לא הייתה נידה (הרי כתוב בחז"ל , שעתידה אישה ללדת בכל יום, לא יהיה שייך אז, טומאת נידה).

 

טומאת מת – גם עניין המוות, לא היה לפני חטא אדם הראשון, רק לאחר החטא, הקב"ה גזר מוות.

 

אומר בעל הטורים – שלושת הטומאות שמוזכרות פה, כנגד ג' השותפים בחטא אדם הראשון:

המצורע – הנחש.

הזבה –  חווה.

טומאת המת – כנגד אדם הראשון.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן