“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

נשא- כל מאמץ משפיע!

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשבת פרשת נשא". "מהי המשמעות של קבלה רוחנית שאדם מקבל על עצמו"? איך משפיעה קבלה קטנה של אדם עליו ומעניקה לו נצחיות?... ביאור נפלא מתוך פרשת השבוע פרשת נשא.

כל מאמץ משפיע!

"ואחר ישתה הנזיר יין"

 

נשאלת השאלה:

לאחר ימי נזירותו הרי כבר איננו נזיר! ובשל כך מותר לו לשתות יין…

אם כן מדוע אומרת התורה שהנזיר ישתה יין?!

 

התשובה היא:

כל קבלה רוחנית שאדם מקבל על עצמו משפיעה עליו מידית ולכל אורך חייו.

 

כפי שראינו אצל רות – "ותרא כי מתאמצת היא ללכת"

לאחר שרות מקבלת על עצמה את העול מצוות שביהדות – חמתה נעמי מבחינה שהיא מתאמצת ללכת.

ברגע שאדם מקבל על עצמו עול תורה – תש כוחו!

 

כפי שראינו אצל ריש לקיש מסכת בבא מציעא דף פד:

יום אחד היה רבי יוחנן שוחה בירדן. ריש לקיש ראה אותו וקפץ אחריו לנהר.

רבי יוחנן פנה לריש לקיש בהתפעלות: "חילך לאורייתא!" = כוחך – לתורה!

ריש לקיש ענה לעומתו: "שופרך לנשי!" = יופיך – לנשים!

"אם תחזור בך לכמות שהיית בצעירותך", אמר לו רבי יוחנן, "תתחתן עם אחותי, שיפה ממני".

ריש לקיש הסכים. ניסה לקפוץ בחזרה ולא הצליח…

 

הנזיר אומנם סיים את ימי נזירותו אך הדבר נחקק אצלו באופן כזה שמשאיר עליו רושם גדול מאוד ונצחי…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן