“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

נשא- הפרשה שלאחר מתן תורה

תקציר המאמר:

"רעיון נפלא לפרשת נשא". פרשת נשא נקראת לאחר חג מתן תורה אם כך חייב להיות קשר בין הפרשה לחג. מהו הקשר? "במה נתייחד הנזיר"? והלימוד מזה לימים שלאחר "חג השבועות - הפרישות מתענוגות העולם הזה"...

הפרשה שלאחר מתן תורה

 

שאלה:

איך בני ישראל ראו את הקב"ה במעמד הר סיני הרי כתוב: "כי לא יראני האדם וחי"?!

תשובה

מלאכים יכולים לראות את ה'!

 

ה' הכין את בני ישראל למעמד הר סיני: לאחר 61 סעודות נותן לנו הקב"ה לאכול מן – לחם אבירים – זיו שכינה שנתגשם. המן ניתן בזכות משה כיוון שהוא "איש אלוקים" ורק הוא יכול לתת לעם יכול לתת אוכל של מלאכים…

ששה דברים נאמרו. בבני אדם: שלשה כבהמה ושלשה כמלאכי השרת.

 

שלשה כבהמה:

אוכלים ושותים כבהמה, ופרין ורבין כבהמה, ומוציאין פסולת כבהמה.

 

ושלשה כמלאכי השרת:

מהלכין בקומה זקופה ומדברין בלשון הקדש, ויש להם בינה…

 

וכך הקב"ה הוציא את הדברים שאנו נדמים בהם לבהמה: אדם שאוכל מן ושותה מבארה של מרים אין לו פסולת והקב"ה מצווה שלשה ימים "אל תגשו אל אישה" ואם כך יוצא שבשישה דברים אנו דומים למלאכים כיוון שכך ניתן לראות את הקב"ה כיוון שאנו בדרגת מלאכים…

 

ספר "שם דרך" שואל:

מה יש ביין שהנזיר מפריש את עצמו ממנו כבר ה' שם לא נזר על ראשו?

הרואה סוטה בקיקולה יזיר עצמו מן היין – הרבה יין עושה הגברת שתיית יין מביא להתדרדרות שבסופה האדם מגיע האדם לחטא כמו נח ואדם הראשון.

 

והוא משיב:

הנזיר רואה שהאישה עושה מעשה בהמה והוא שואף להיהפך הגמור להיות כמה שיותר מלאך: הוא מגביל את השתייה וגם את הפריה ורבייה (שאם היין גורם הרי שאיננו שותה יין) ובכך דומה למלאך ומזכה עצמו בכתר "כי נזר אלוקיו על ראשו"

 

דווקא לאחר חג השבועות קוראים את פרשת נשא כדי להורות שבכדי להגיע לדרגה של מתן תורה יש להפריש עצמנו מתענוגות העולם הזה

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן