“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

נשא- הפרידה מחג השבועות

תקציר המאמר:

"למה פרשת נשא היא הארוכה ביותר"? מהו הלקח שיש למוד מכך שדווקא בני קהת נשאו את הארון ודווקא בכתף?!. ביאור נפלא כיצד נפרדים מחג השבועות דווקא עם פרשת נשא הארוכה ביותר בתורה...

הפרידה מחג השבועות

"כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו"

 

פרשת נשֹא היא הפרשה שבדרך כלל מגיעה לאחר חג השבועות. היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה – כוללת בתוכה 176 פסוקים.

 

נשאלת השאלה:

התורה מצווה את בני קהת שאת הארון בו מונחת התורה יש לקחת על הכתף ולא לשים על העגלות. מדוע?!

 

מעניין לראות את החשיבות של התורה גם בפרשת במדבר, מונים את קהת ראשון – כיוון שהם לוקחים את התורה.

 

נשאל כבדרך אגב:

מדוע דווקא בני קהת ולא בני גרשון?!

 

והתשובה היא:

באה התורה ללמדנו, שהתורה לא ניתנה לבכורות, אלא לשבט הקשור לתורה – הוא שבט קהת.

 

מבאר בעל צרור המור – ולמה היא ניתנה דווקא לקהת? כי הם היום מפיצים תורה ומקהילים קהילות ברבים, ובנוסף יצא מהם משה רבינו!

 

את הכול אפשר לקחת על העגלות. אבל את התורה לוקחים על הכתף!

 

מבאר המנחת עני את הטעם לכך – כדי שידע האדם, שבתורה צריך לעמול! – תורה לא נקנית ללא עמל! – וראיה מדוד המלך שאמר (תהילים קיט, נד): "זְמִרוֹת הָיוּ לִי חֻקֶּיךָ בְּבֵית מְגוּרָי"

 

אומרת הגמרא במסכת סוטה לה:

דרש רבא: מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה זמירות, שנאמר (תהילים קיט-נד): "זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי" אמר לו הקב"ה דברי תורה שכתוב בהן (משלי כג-ה): התעיף עיניך בו ואיננו כלומר, שבהעלמת עין כלשהי מדברי תורה נאבדים הם מן האדם. אתה קורא אותן זמירות?! הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו! דכתיב (במדבר ז-ט): "ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש…".

 

אומרים המפרשים – חשב דוד המלך, שעניין הנשיאה על הכתף מדבר רק בזמן שהיו במדבר. אבל ברגע שבאו לארץ ישראל – כבר אפשר לשים על העגלה.

 

לימד אותו הקב"ה – "התורה זה לא זמירות! מי שהתורה אצלו היא כמו זמירות – שוכח אותה!".

 

נפרדים מחג השבועות – הולכים ועוברים להם ימי ההשלמה. אדם שיוצא מחג השבועות, והדבר היחיד שיישאר לו, זה הגבינות שהוא אכל – לא יצא לו מזה שום דבר.

 

באה התורה בפרשת השבוע, עם קע"ו פסוקים –  לומר לנו – התורה היא ללא גבול וללא שיעור!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן