“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

נשא- במה נתייחד הנזיר?

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת השבוע פרשת נשא". הנזיר משתווה לכהן גדול בכך שאינו יכול להיטמא לשבעת הקרובים. "מדוע זכה הנזיר בקדושה שכזו" מה שלא זוכה כהן הדיוט?! רעיון נפלא הנלמד מ"שני סיפורים על רבי עקיבא"...

במה נתייחד הנזיר?

 

"הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין"

 

הבעש"ט מבאר:

שאין זו המלצה אלא דרישה מאת ה' – הקב"ה רוצה שתהיה נזיר, כי אם לא כן – לא היית רואה את הסוטה בקילקולה. – הקב"ה מדבר אליך!

 

במסכת כלה פרק ב מופיע סיפור על רבי עקיבא:

שפגש אדם שרוף וערום הסוחב עצים ורץ במהירות. שאלו ר' עקיבא: "מה מעשיך?"

השיב האיש: "מת אנכי ועלי ללקט עצים אלו בכדי להסיק את המדורה בה ישרפוני!"

רצה רבי עקיבא לעכבו, התחנן אליו האיש: "אנא אל תעכבני כי עלי למהר"

 

שאל אותו ר' עקיבא: "השארת אחריך ילד?"

 

"השארתי אישה מעוברת, איני יודע אם בן תלד או בת," השיב האיש.

טרח ר' עקיבא עד שמצא את אשתו, והמתין עד שהילד גדל וניסה ללמדו לקרוא, אך הילד בהיותו בן להורים מופקרים, לא מחונך ומושחת בנפשו, לא אבה ללמוד.

לאחר שר' עקיבא צם ארבעים יום כדי שלבו של הילד ישתנה לטובה, נפתח לבו והחל לומד בחשק.

רבי עקיבא למדו לומר קדיש, כאשר החל באמירת הקדיש עלתה נשמתו של אביו מהגיהינום. ואמר לו האיש אשריך שהגעתי לתיקוני…

 

נשאלת השאלה:

מה ראה רבי עקיבא ל"בזבז" את זמנו על ילד של עבריין?!

 

השאלה מתחזקת מסיפור נוסף המעיד שרבי עקיבא חס על כל רגע ולא ביזבז את זמנו לריק כפי שמובא:

שרבי עקיבא נפרד מאשתו והלך ולמד שתיים עשרה שנה אצל רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה.

לאחר שתיים עשרה שנה חזר לביתו, מאחורי הדלת שמע אדם רשע מקנטר את אשתו על שבעלה עזב אותה. ושמע את אשתו אומרת: "אם ישמע לי – שילך ללמוד עוד 12 שנה",

וכך חזר רבי עקיבא ללמוד עוד שתים עשרה שנה, והעמיד 24,000 תלמידים…

 

אם כך מתחזקת השאלה: לשם מה הוזקק רבי עקיבא לטפל בילד?!

 

והתשובה פשוטה:

רבי עקיבא הבין שאם הוא ראה משהו זה אומר שהוא צריך לפעול…

אם בא אדם דווקא היום ודווקא כעת כשאני כאן כנראה זה מדבר אלי וסב על עקבותיו לבית המדרש.

אותו דבר כשהוא רואה את האיש מעולם הבא הוא מבין שאם הקב"ה הראה לו זה אומר שהוא צריך לפעול… הוא עוזב הכל ומטפל בילד וגואל את האיש מייסוריו…

 

 

הנזיר אומר לעצמו: למה ה' הראה לי את הסוטה בקילקולה? – כדי שאני יזיר עצמי מן היין

 

מי שמבין שה' מדבר אליו –  מגיע לו את התואר קדוש

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן