“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

משפטים- ממצאי הבדיקה באור

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת השבוע משפטים" מהו ההבדל בין קרני השמש הזורחת על הרצפה, לבין הצל של האדם המשתקף ברצפה? ומה למד מכך הרב הגאון יהודה צדקה זצ"ל - שהיה מראשי ישיבת פורת יוסף? ומהו המסר לכל אחד מאיתנו...

ממצאי הבדיקה באור

 

"אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו"

 

תכלית האדם בעולמו היא להחיות את ימיו אשר חי בתורה ובמעשים טובים, כמו שהגדירה התורה את אברהם אבינו שהיה "זקן בא בימים", דהיינו שמילא כל יום ויום משנות חייו.

 

מפרש  האדמו"ר מבאבוב, רבי נפתלי הלברשטאם זצ"ל בספרו "דברי נפתלי":

"אם בגפו יבוא" כוונת הכתוב היא: שההולך בעולם הזה בלא תורה ומצוות, אין לו מה להביא אתו לעולם הבא, לא מצוות ולא מעשים טובים, ויצא מהעולם הזה בלי שום כח וזכות. שנאמר: "בגפו יצא".

 

אדם כזה אוי לו מיום הדין ואוי לו מיום התוכחה שהיה ביריד ויכל להביא מתנות )מצוות) יקרות בזיל הזול. וליהנות מזיו שכרם העצום.

 

מסופר על הרב הגאון יהודה צדקה זצ"ל:

הוא היה מראשי ישיבת פורת יוסף. יום אחד בשעות אחה"צ ישב על מקומו בהיכל הישיבה והביט על הרצפה.

 

לפתע קרא אליו את אחד התלמידים, ממקורביו, ושאל אותו: "הבט נא אל קרני השמש הזורחת על רצפת ההיכל, הבט גם אל הצל הסמוך ברצפה, הבט ואמור נא מה ההבדל בין שני המקומות הללו?!"

 

 הסתכל התלמיד ומבלי לעמוד על כוונת רבינו ענה: "בצל נראית הרצפה נקייה מאוד… רק בשמש מבחינים בגרגירי אבק ובכל שריטה קטנה…".

 

הסכים רבינו והוסיף להסביר לתלמיד: "כך הוא במעשי אנוש… אדם מדמה לנפשו כי סיגל הרבה מצוות ומעשים טובים, אבל לאחר מותו כשיבוא לעולם האמת, יבדקו כל מעשה אשר עשה מול האור העליון האמיתי, שהוא הרבה יותר ולאין-ערוך מאור החמה…

 

ואז יראו את אבק לשון הרע ואבק המצוות שנעשו לא לשם שמים אלא לשם שכר ולא עונש…

 

הוא עודד את תלמידו ואמר: "אך בעזרת ה' מתוך לא לשמה יבוא לשמה! – זו היא עבודה אמיתית…"

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן