“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

משפטים- כללים לחזרה בתשובה

תקציר המאמר:

"פרשת משפטים וורט" שהביא החתם סופר בשם רבו, רבי נתן אדלר כ"ץ זצ"ל לפסוק בפרשת משפטים המביא ברמז את היחס בין הקב"ה לישראל והכללים לחזרה בתשובה...

כללים לחזרה בתשובה

 

"כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש אם יימצא הגנב ישלם שניים ואם לא יימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו"

 

מפרש החתם סופר (בשם רבו, רבי נתן אדלר כ"ץ) זצ"ל את הפסוק באופן הבא:

 

כי ייתן איש –  הקב"ה,

לרעהו – ישראל,

כסף – כמשמעו,

או כלים – איבריו וכל צרכיו,

לשמור – בקדושה,

וגונב מבית האיש – שהוא פוגם ומוציאו מהקדושה,

אם יימצא הגנב – שהוא גנב שלא שב בתשובה,

ישלם שניים – כדכתיב "לקתה מיד ה' כפליים בכל חטאותיה",

ואם לא יימצא הגנב – כי כבר שב בתשובה,

ונקרב בעל הבית אל האלוקים – ונקרב אל האלוקים יותר מצדיק מעיקרא כי במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אך בתנאי,

אם לא שלח ידו במלאכת רעהו – כשלא חטא בינו ובין חברו, דאז לא יכופר עד שירצה את חברו….

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן