“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

מקץ- ברית המילה תנאי ליציאה מהרעב!

תקציר המאמר:

"רעיון לפרשת השבוע מקץ". יוסף מוצא פיתרון לרעב - ברית המילה - הוא מחייב את כל מצרים למול את עצמם. מה הקשר בין מצוות המילה לרעב? מבחר תשובות ורעיונות לקשר בין ברית המילה לאוכל ולשפע...

ברית המילה תנאי ליציאה מהרעב!

 

"וַיִּקְבֹּץ אֶת כָּל אֹכֶל שֶׁבַע שָׁנִים אֲשֶׁר הָיוּ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם וַיִּתֶּן אֹכֶל בֶּעָרִים"

 

יוסף מכין את מצרים לשבע שנות רעב ואוגר אוכל. 

בפתיחת שנות הרעב כבר באים כולם לפרעה ורוצים אוכל. 

 

מה קרה?! למה לא שמרתם? והם משיבים לו – הכל נרקב!

 

אומר פרעה: לכו אל יוסף ואשר יאמר לכם תעשו! 

 

אומרים לו הוא מבקש שנמול את עצמנו – פרעה מבין שאין ברירה ורק מי שמל את עצמו קיבל אוכל. 

 

כועס עליהם פרעה ואומר: "הוא גזר על התבואה והרקיבה – הוא יכול לגזור שתמותו!"…

 

מנין שאמר להם למול את עצמם? 

רש"י מביא בשם מדרש רבה (מופיע גם בתנחומא): גם סנדוויצ'ים שהביאו לעבודה – הרקיבו… רק מי שקנה לאחר שמל את עצמו – האוכל נשאר בר אכילה… 

 

ומהיכן למדו חז"ל זאת: שפרעה אמר "כל אשר יאמר אליכם יוסף תעשו" – אמירה זו ברית מילה "שש אנכי על אמרתך…" 

 

גם בפרשת וזאת הברכה: "כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו" ששמרו את הברית ומלו עצמם במצרים ובכניסה לארץ…

 

ספר הריב"א מבעלי התוספות:

"כל אשר יאמר לכם יוסף תעשו". לכם = 90 = המילה.

 

כתב הרוקח: 

נאמר "… פרעה לכל מצרים לכו אל…" ס"ת למול, רמז שמלו עצמם.

 

מדוע ציווה יוסף שימולו עצמם? 

 

יפה תואר: 

יוסף לא רצה שהמצרים יעיקו על בני ישראל.

 

הרב דסלר: 

דרכם של ערלים לצחוק על מהולים כפי שעשה עמלק – זרק עורלות לה' ואמר לו: "היי לך עם אשר בחרת"… 

כך למעשה מנע יוסף בעתיד את ההתגרות בעם ישראל מצד אומות העולם.

 

אמרי שמואל: 

בשעה שאחי יוסף יורדים למצרים למרות שהם אומרים שהם באו לשבור אוכל הוא קובע שהם מרגלים.

 

באיזו טענה? (כיוון שנכנסו ב10 שערים…) יעקב אומר לבנים למה תתראו? 

כולם יורדים לשבור אוכל למרות שלנו יש אוכל אבל זה לא מצטייר טוב אל מול השכנים, כן גם אתם עם כולם… 

 

למה להם היה אוכל? כיוון שהם היו מהולים. 

 

אם כך אומר להם יוסף- מרגלים אתם! אם אתם מהולים הרי שהאוכל שלכם לא נרקב וממילא לא הייתם צריכים אוכל, ולמה ירדתם? כנראה לרגל…

 

כלי יקר: 

ערלה נקראת בשם חרפה כמו אצל דינה- "כי חרפה היא לנו לתת את אחותנו לאיש אשר לו ערלה" 

וגם רעב נקרא חרפה "לא יקחו עוד חרפת רעב בגויים" אמר יוסף למצרים – אם אתם רוצים להסיר את חרפת הרעב תסירו מגופכם את מה שנקרא חרפה- את הערלה… (חרפת רעב ע"י חרפת הגוף)

 

בנוסף, אדם שמתעסק בזנות מגיע עד כיכר לחם שנאמר במשלי: "בעד אשה זונה עד כיכר לחם" והיות שהמצרים היו שטופים בזנות – אמר להם יוסף תסירו את הזנות = מילה, הרי שלא תסבלו מרעב ומכיוון שהוא עמד בניסיון הזה הוא היה המשביר לכל מצרים… 

מסקנה: מי שמהול- האוכל לא נרקב לו.

 

תפארת יהונתן: 

יצחק ברך את יעקב: "וייתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ" הוסיף טל כדי למנוע את ריקבון הפירות – וזהו "ייתן לך האלוקים מטל" ר"ת מילה, למנוע את ריקבון הפירות. אם כן, יש לנו עוד ראיה שמילה מרגיעה את הריקבון…

 

שם משמואל: 

כל אלו שמלו עצמם הצטרפו לעם ישראל כערב רב (כפי שכותב הרמ"א מפאנו ש24,000 איש של שכם שמלו את עצמם חזרו בגלגול של שבט שמעון וחטאו בבעל פעור. 

ולמה זכו לכך? – כיוון שמלו את עצמם…

 

הרב דסלר בשם המהר"ל: 

לא ניתן להנאות משפע של צדיק מבלי להיות חלק ממנו, לכן היו חייבים למול, שיהיה בהם משהו מיוסף…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן