“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

מצורע- הציפורים וצרי העין

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת מצורע". הקשר בין ציפורים לצרי העין. מהיכן הציפורים יודעים לזהות צרי עין? מדוע הציפורים רוחניים יותר? למה הציפורים שונאים את צרי העין? ממתי הצרי עין והציפורים נהיים חברים?... ביאורים נפלאים על הקשר בין הציפורים לצרי העין

הציפורים וצרי העין

 

הגמרא במסכת סוטה לח, ב:

ואמר ר' יהושע בן לוי מנין שאפילו עופות מכירין בצרי העין שנאמר (משלי א-יז): "כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף" – אם אתה צר עין, אל תבזבז את החיטים, לשים אותם בשדה, כי גם ככה העופות יזהו אותך שאתה  צר עין, ולא יאכלו את החיטים שאתה מפזר.

 

ואמר רבי יהושע בן לוי כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו שנאמר (משלי כג-ו): "אל תלחם את לחם רע עין וגו' כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמר לך…" 

רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני לאוין אל תלחם ואל תתאו.

 

נשאלת השאלה:

מהיכן הציפורים יודעים לזהות צרי עין?

 

מביא המהר"ל תשובה רוחנית:

הצר עין מוציא מפיו, כאלו גלים עכורים של רוע, שהציפורים הנמצאים למעלה, הם רוחניים יותר, ויודעים לזהות את צרי העין.

 

אומרים הבן-יהוידע והמהרש"א:

 – מה עושים בדרך כלל ציידי ציפורים?!

הם זורקים חיטים, ולאט לאט באים הציפורים ואוכלים… ככה יום אחד, הם רואים שהכול עבר בשלום… ביום השני הכל עבר בשלום… ביום השלישי כבר מודיעים לכל השכונה שיש אוכל בשפע, ואז באים כל הציידים ובבת אחת תופסים את כולם, ברוך ה' יש אוכל לכמה חודשים.

 

אבל הקמצנים, לא ישימו שבועיים קודם, כי חבל להם על הפירורים, רוצים הם לשים רק באותו יום… חבל!…

 

באות הציפורים בפעם הראשונה ואומרות: "תשמע, הקמצן הזה פעם ראשונה שם פה גרעינים, מה קרה?! אהה… הוא בטח רוצה לצוד אותנו! תן לו שימשיך לפזר… אנחנו לא אוכלים משלו"… כך אומר המהרש"א, וכך מובא גם בבן-יהוידע.

 

אומר העיון יעקב:

אתה יודע למה הציפורים שונאים את צרי העין? – כי צרעת מקבלים, בגלל צרות עין!

אם צרות עין, בגללם צריכים להביא שתי ציפורים, כדי להיטהר!

 

אז אומרים הציפורים – בגלל הקמצנות שלך, אנחנו צריכים לשלם את המחיר!

לכן הציפורים שונאים את צרי העין!

 

בא הספר שער בת רבים, ואומר בדיוק ההיפך:

היות ומדובר שהוא נרפא מהצרעת שלו, סימן שהוא כבר לא רע עין… סימן שהוא נרפא כבר מהעניין הזה, של צרות עין.

 

אומרות הציפורים: "אם אתה כבר נקי מעניין צרות העין… תביא עכשיו שתי ציפורים – עכשיו אנחנו כבר חברים… עד עכשיו שהיית קמצן וצר עין, אז לא היה לי איתך שום דיבור… אבל עכשיו כשנרפאת, עכשיו אתה יכול להביא ציפורים!"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן