“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

מסעי- תורת משה רבינו מנצחת

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת מסעי" עם "גביהה בן פסיסא" שהצליח להשיב לבני כנען על חזקתם בארץ ישראל - "ארץ כנען". וכיצד הצליח להביס אותם ממשפט שנערך אצל אלכסנר מוקדון...

תורת משה רבינו מנצחת

 

"זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה"

 

בגמרא למסכת סנהדרין מסופר:

 

כי פעם אחת באו בני ארץ אפריקיא לדון עם בני ישראל לפני אלכסנדר מוקדון. "ארץ כנען שלנו היא!" – טענו בני האפריקיא – שהרי ארץ ישראל נקראת בתורה: "ארץ כנען" וכנען אבינו היה…

 

אמר זקן אחד גביהה בן פסיסא שמו, לחכמי ישראל: תנו לי רשות ואלך אני ואדון עימהם לפני המלך אם ינצחו אותי אמרו להם: "פשוט שבנו ניצחתם…" ואם אנצח אני אותם אמרו להם: תורת משה רבינו נצחה אתכם! הסכימו החכמים ונתנו לו רשות.

 

מהיכן אתם מביאים ראיה שארץ כנען שלכם? שאל גביהה בן פסיסא את בני אפריקיא. מן התורה! ענו לו. אמר להם: "אף אני יביא ראיה מן התורה שנאמר: "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו"!

 

אם כן – המשיך גביהה בן פסיסא – אמרו לי כאשר עבד קונה נכסים למי הם שייכים? לאדון! משום כך הארץ שלנו. ולא עוד אלא הרבה שנים שלא עבדתם אותנו חייבים אתם לנו כסף רב בעבור שנים אלו…

 

החזירו לו תשובה! אמר אלכסנדר מוקדון.

 

תן לנו זמן שלושה ימים- אמרו בני אפריקיא – ואז נשיב תשובה. נתן להם המלך זמן בדקו ולא מצאו תשובה. מיד ברחו והניחו את שדותיהם כשהם זרועות וכרמיהם כשהם נטועים ואותה שנה שביעית הייתה…

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן