“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

מההגדה- "והיא שעמדה לאבותינו ולנו"

תקציר המאמר:

"פסח דבר תורה". רעיון נפלא לליל הסדר מההגדה של פסח. "והיא שעמדה לאבותינו ולנו" מה עמד לנו?! רעיון נפלא לטעם שכשאומרים "והיא שעמדה" מגביהים דווקא את כוס היין ומכסים את המצות...

והיא שעמדה לאבותינו ולנו

 

משך חכמה:

"הן עם לבדד ישכון" סוד ההצלחה של עם ישראל הוא בכל שאינם מתחברים עם הגויים… ("הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" הן – האותיות ה' ו- נ' לא מתחברים עם אף אחד אלא אך ורק עם עצמם. כדי להשלים ל-10 נדרש פעמיים האות הא' וכדי להשלים ל-100 נדרש פעמיים את האות נון..)

כשאומרים "והיא שעמדה" מגביהים את כוס היין ומכסים את המצות.

 

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו"

 

מה עמד לנו?

לאיסור "סתם יינם" יש מקור המובא בבבלי שבת יז ע"ב: "גזרו על פתן ושמנן משום יינן, ועל יינן משום בנותיהן".
אותה הבדלה ביין ובלחם היא זו שעמדה לאבותינו בכל הדורות – זה מה שהחזיק אותנו מהתבוללות…

אין לך דבר שמסמל את הניתוק מהגוי יותר מהיין – עם ישראל ביציאתו ממצרים נקרא "גפן" כפי שאומר דוד המלך בתהילים פ': "גפן ממצרים תסיע"
גפן איננו מקבל הרכבה מאף עץ אחר לכן הוא ייחודי

וכך גם עם ישראל היה מובדל מאומות העולם

 

לכן כשאומרים "והיא שעמדה" מגביהים את כוס היין ומכסים את המצות. לומר שכל מה שעמד לנו להישאר כעם אחד מובדל ומופרש בין העמים, לא מתבולל ומתערבב עם אומות העולם – הוא היין והלחם.

"גזרו על פתן ושמנן משום יינן, ועל יינן משום בנותיהן" – המשמעת לאזהרות גדולי ישראל היא שעמדה לנו לכן מכסים את המצות ומגביהין דווקא את היין.

יש במה להתגאות…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן