“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

למה עולים לרשב"י בל"ג בעומר?

תקציר המאמר:

"דבר תורה ללג בעומר". הטעם שמרבים כלל ישראל לנסוע לאתרא קדישא מירון ביום ההילולא

למה עולים לרשב"י בל"ג בעומר?

 

הרב הקדוש בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל:

מה הטעם שמרבים כלל ישראל לנסוע לאתרא קדישא מירון ביום ההילולא?

 

הוא מסביר על פי מה שמביאה הגמרא במסכת שבת לג:

שכאשר יצאו רשב"י ורבי אלעזר בנו מהמערה, ראו אנשים שחורשים וזורעים את שדותיהם, אמרו :"מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה?!" וכל מקום שנתנו בו עיניהם מיד נשרפו.

 

יצאה בת קול ואמרה להם: "להחריב את עולמי יצאתם?!… חיזרו למערתכם!" הלכו וחזרו למערה וישבו שם עוד י"ב חודש, וכשיצאו, כל מקום שהיה מסתכל רבי אלעזר מיד היה שורפו, והיה רבי שמעון בא מיד ומרפא.

 

וזאת צריכים לדעת, שבוודאי רבי אלעזר ורבי שמעון לא שרפו בתחילה יהודים טובים וכשרים ח"ו, ומן המוכרח שהיו אלו אנשים פחותים ושפלים, אך לאחר שהיה רשב"י במערה עוד י"ב חודש נתעלה למדרגה כזאת, שגם אלו החוטאים והפושעים אינם ראויים לעונש, והמליץ עליהם זכות להשפיע עליהם כל טוב.

כיוון שאפילו אם חטא איש זה, מכל מקום אולי עוד יחזור בתשובה ואולי יצא ממנו בנים טובים, ומוטב שיימחל לו הקב"ה ויניחהו לחיות.

 

זו הייתה מידתו של רבי שמעון בר יוחאי להביט בעין טובה על כל אחד ולהשפיע עליו כל טוב.

 

על כן קבעו תלמידי הבעש"ט את עיקר לימודם בספר הזוהר הקדוש, והם נחשבים לתלמידיו של רשב"י, שאף הם אחזו דרכם בקודש שאין צריך ללמד חובה ולשרוף את החוטאים, כי אם להסתכל בעין טובה ועל ידי זה יכולים להחזירם בתשובה, להסיר מהם, הלב חורש מחשבות און ושיקבלו לב בשר לחזור בתשובה שלימה לפני ה' יתברך.

 

זו סיבת הדבר שרואים שרבבות אלפי ישראל נוסעים לאתר הקדוש מירון להילולא של רבי שמעון בר יוחאי – רשב"י.

 

רבי שמעון בר יוחאי קיבל מדריגה זו ללמד זכות זו על כל אחד ואחד מישראל ולא לשרוף ולהעניש אותם, ואפילו כאלו שמצד הדין צריך היה לתת בהם עיניו ולשרפם, מכל מקום גם אותם ריפא ולימד עליהם זכות, ובכל מקום שרצה רבי אלעזר בנו לשרוף, ריפא הוא.

על כן עולים מקהלות רבבות עם בני ישראל למירון, לבקש רחמים בזכות התנא האלקי רשב"י שהוא ריפא את בני ישראל ולימד תמיד זכות עליהם, וביקש תמיד מהקב"ה שיושפע עליהם שלא ישובו ח"ו מתוך יראת מיתה ועונש, אלא מתוך שפע טובה שישפיעו עליהם רחמים וחסדים…

 

כעת מובן למה עולים דווקא ביום ל"ג בעומר – יום שפסקו תלמידי רבי עקיבא למות על שלא נהגו כבוד זה בזה. ביום זה צריך להתחזק בעניין של לראות את הטוב שבשני וללמד זכות אפילו על הרשעים – ומי לנו סמל ודוגמא להנהגה הזו? – אדוננו בר יוחאי…

 

"תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָנוּ, הִיא מְאִירַת עֵינֵינוּ – הוּא יַמְלִיץ טוֹב עָלֵינוּ, אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי"

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן