“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ל"ג בעומר- שגב קדושת היום

תקציר המאמר:

"קדושת יום לג בעומר". מנהגים והנהגות של אדמורים ורבנים ביום ל"ג בעומר המעידים על שגב קדושת היום: רבי אברהם מקאליסק זצ"ל, רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל ורבי ברוך ממז'בוז' זצ"ל...

שגב קדושת היום

 

בספר הילולא דרשב"י של המקובל רבי אשר זליג מרגליות זצ"ל מובא:

חסידים מספרים שרבי אברהם מקאליסק זצ"ל בעת טבילתו בבוקרו של ל"ג בעומר, אמר בלהט אש קודש: "הריני מקבל עלי קדושת היום!"

 

רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל היה מברך את חסידיו "שיתקבלו תפילותיכם!"… כמו שהיה מברכם ביום כיפור!…

 

והסביר זאת, היות ורשב"י אמר: "יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין", ובוודאי בכל שנה ושנה ביום שמחתו אומר כן, ועל ידי זה מתכפרים כל ישראל ויוכלו להתקבל התפילות, ואם כן הוי יום זה כיום כיפור!…

 

ולכן המנהג גם לשמוח, כפי שמובא בסוף מסכת תענית דף ל:

"לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וכט"ו באב…" , ומסבירה הגמרא שם את השמחה לגבי יום כיפור: כי יום זה הוא יום סליחה ומחילה…

 

רבי ברוך ממז'בוז' זצ"ל היה לובש בגדי שבת בל"ג בעומר, והסביר את הטעם לכך בדרך משל.

 

משל למה הדבר דומה:

לגביר גדול שעשה סעודת נישואין לבנו, ואחד ממקורביו של אותו גביר, היה עני מרוד וחשקה נפשו להתכבד בקרובו הגביר, אך אם יבוא אל החתונה במלבושים רגילים הרי איש לא ישים לב אליו.

על כן הלך וחבש "כובע מהודר" ובא לחתונה מלובש בבגדי שבת, כדי שישיחו בו אנשים ומתוך כך ייוודע להם שהוא קרובו של הגביר המפורסם ויעלה ערכו בעיני הבריות.

והנמשל ברור:

כמו כן הוא הולך עם "בגדי שבת" בל"ג בעומר, כדי להיות מיוחס כמקורבו של רשב"י…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן