“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ל"ג בעומר- למה שמחים בל"ג בעומר?

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לשמחה בלג בעומר". מדוע שמחים בל"ג בעומר? ביאור נפלא של בעל המנחת אלעזר ממוקנאטש זצ"ל על ידי מעשה שהיה עם אביו בדרק של משל ונמשל...

למה שמחים בל"ג בעומר?

 

מסופר שרבי ישראל מרוז'ין זי"ע

שאל ובירר אצל אחד מחסידיו שהיה במירון בל"ג בעומר: "איך ניראת ההילולא של הרשב"י במירון?"

השיב לו אותו חסיד בתיאור מאלף ומדויק: "בפנים המערה היא הרגשת יום הכיפורים ובחוץ הוא שמחת תורה…"

ושיבח הרבי את אותה תשובה המתארת במדויק את האווירה שם…

 

אך עדיין יש לשאול:

מה הטעם לשמחה – בבחינת "שמחת תורה"?

 

הסביר זאת בעל המנחת אלעזר ממוקנאטש זצ"ל על ידי מעשה שהיה עם אביו:

פעם אחת ביום שמחת תורה כאור בוקר יזרח שמש, הלך אביו הצדיק למקווה לטבול קודם התפילה ועבודת היום.

בדרך הילוכו פגש בסנדלר העיירה, הנושא בידו את טליתו ופניו צהובות ושמחות…

 

שאל אותו הצדיק מאין הוא בא, השיבו מבית המדרש והתפילה.

שאלו שוב: "מה זה מהרת למצוא ולהתפלל כל כך בזריזות?"

השיב האיש: הלא "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו", ואני כבר התפללתי, ואלך לאכול ולשתות ולשמוח לכבוד יום טוב, ולא כהרבי ההולך כעת רק למקווה, ומתי יעשה לביתו לשמוח בשמחת היום?!…

 

שאלו הצדיק: "האם למדת כל כך הרבה תורה בזו השנה עד שאתה ממהר לשמוח כל כך ביום "שמחת תורה"?

השיבו: "לא למדתי כלום כי אינני בר הכי, לא קריתי ולא שניתי…"

 

אז המשיך הרבי ושאלו: "אם כן לשמחה מה זו עושה?"

השיבו האיש: הלא אם יש לרבי אח, והוא משיא את בנו או בתו, אז בוודאי הרבי לוקח חלק ושש בשמחתו, הגם שאין הוא בעל החתונה רק אחיו.., יען ששארו הוא והוא עצמו ובשרו, לכן עוז וחדוה גם במקומו.

ואם כן – המשיך ואמר, הלא כל ישראל אחים! ויען כי הרבי למד וקרא ושנה ועסק בתורה והוא שמח בשמחת התורה, וכמוהו רבים ושלמים, על כן בתור אחיהם אגיל ואשמח גם אני בשמחה רבה!…

 

את מעשה זה שהיה עם אביו, סיפר הרבי מידי שנה לאחר ההדלקה. ואז היה ממשיך ואומר בענוותנות: "ואם כי איני יודע בסתרי תורה בתורת רשב"י עמוק עמוק מי ימצאנה…, אבל אבי הקדוש הלא זכה הרבה לסוד ה' ליראיו, ועוד הרבה צדיקים יראים ושלמים שבכל דור ודור זכו ללמוד וללמד להבין ולהשכיל את תורת הרשב"י… והם בוודאי ששים ושמחים בזה היום יומא דהילולא ושמחה שלו – כי ביום זה (=יום פטירתו) גילה הרבה הרבה מתורתו כידוע.

 

ולכן אם הם שמחים ביום זה, אז גם אנו נרהיב עוז לקחת חלק בשמחה זו, כי השמחה שלהם היא גם שלנו!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן