“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ל"ג בעומר- המיוחד שבל"ג בעומר

תקציר המאמר:

"דבר תורה ל- לג בעומר". מה מיוחד בל"ג בעומר? מהי המחלוקת בין הבית יוסף - הספרדים לרמ"א - האשכנזים במנהגי האבילות בל"ג בעומר? מדוע לדעת הבית יוסף האבילות מפסיקה ביום ל"ד בבוקר ואילו לפי הרמ"א כבר ביום ל"ג בעומר מפסיקים ממנהגי האבילות?

המיוחד שבל"ג בעומר

 

ל"ג בעומר – יום שירד בו המן

 

הגמרא (מסכת יבמות סב:) מביאה

 אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס  וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה.

 

נשאלת השאלה:

אם הגמרא מספרת שכולם מתו מפסח ועד עצרת מדוע פוסק שולחן ערוך שהאבילות היא עד ל"ג בעומר?!

 

אם כך הם פני הדברים, "מהי הסיבה להפסקת האבילות בל"ג בעומר"? ועוד לשמוח?!

  

מתרץ החתם סופר:

לדעת החתם סופר (יש החולקים עליו) החררה שהוציאו ממצרים הספיקה ל30 יום וביום י"ח באייר הקב"ה מוריד מן לעם ישראל

יוצא איפה, שהסיבה לשמחה בל"ג בעומר היא מכיוון: שזהו היום שהחל לרדת מן לעם ישראל במדבר.

החיד"א והשדי חמד סוברים:

שיום ל"ג בעומר הוא גם יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי – רשב"י.

 

נוכל אולי למצוא קשר בדברי רבי שמעון בר יוחאי (במסכת ברכות דף לה:):

"תנו רבנן: "ואספת דגנך" (דברים יא יד) מה תלמוד לומר? לפי שנאמר (יהושע א ח): "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן?! – תלמוד לומר 'ואספת דגנך': הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי רבי ישמעאל.

 

רבי שמעון בן יוחאי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח – תורה מה תהא עליה?!

אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר (ישעיהו סא ה): "ועמדו זרים ורעו צאנכם".

ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום – מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר (דברים יא יד): "ואספת דגנך".

ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שנאמר (דברים כח מח): "ועבדת את אויביך"

 

על פי שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי ברור מדוע אוכלי המן זכו לתורה וכך מובא על הפסוק: "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסהו הילך בתורתי אם לא"

במכילתא לפרשת בשלח (פרשה ב'): מכאן היה רשב"י אומר: "לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן"…

 

נסכם:

שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי ("לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן") באה לידי ביטוי דווקא ביום ההילולא שלו שביום זה – ל"ג בעומר החל לרדת מן לישראל במדבר ומכאן גם השמחה הגדולה ביום הנשגב הזה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן