“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- שבת ומועדים וחטא העגל

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת השבוע כי תשא". הסדר בפרשה: חטא העגל, שבת לפניו ושבת ומועדים ולאחריו. מהו הקשר בין השבת והמועדים לחטא העגל?! - שאלתו של ה'אוזנים-לתורה' וביאורו הנפלא. בנוסף ביאור של בן יהוידע בשם ספר שער החצר בחישוב כיצד השעות של המועדים מבטלים את שש השעות של העגל...

שבת ומועדים – וחטא העגל

 

"אני אעביר כל טובי על פניך"

 

בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי השבת לאחר מכן על חטא העגל ושוב על השבת והמועדים.

 

שואל האוזניים לתורה

מדוע חטא העגל מוקף בשבת ובמועדים? שבת לפניו ושבת ומועדים אחריו?


והוא משיב: 

כיוון שהשבת והמועדים הם תיקון לחטא העגל שאמרו "אלא אלוהך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים" שמירת שבת היא זכר ליציאת מצרים החגים גם הם תיקון לחטא העגל לכן הסמיכות בפסוקים: "אלוהי מסכה לא תעשה לך -את חג המצות תשמור"…


זהו שאמרו חז"ל על הסמיכות הזו (מכות כג.): "כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה שנאמר: "אלוהי מסכה לא תעשה לך -את חג המצות תשמור"…

 

 

רעיון נוסף

"וירא העם כי בושש משה" בושש = בא שש. אחר משה בשש שעות ולכן מתפללים מנחה משש שעות ולמעלה מנחה בגימטרייה = 103 = עגל.

 

בן יהוידע בשם ספר  שער החצר: 

"אלה אלוהך ישראל" וכנגד זה "אלא מועדי ישראל" 

 

ואיך זה מבטל?

 

בעיקרון, כל ביטול נעשה ב- 1/60.

 

 כדי לבטל 6 שעות – צריך כנגדן פי- 60 דהיינו 360 שעות.

 

נתן הקב"ה 7 ימי פסח ועוד 7 ימי סוכות ועוד יום אחד שבועות סה"כ 15 יום שבכל אחד יש 24 שעות  24X15=360  סה"כ 360 שעות של מועדים המבטלים את שש השעות של העגל… 

 

לכן דווקא מסיימת פרשת העגל בעניין המועדים…


וזהו שאומר הקב"ה: "אני אעביר כל טובי על פניך" טובי = ט"ו-בי  ט"ו = 15 יום שצריך לתת להקב"ה וכנגד זה יתוקן חטא העגל…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן