“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- ממון מכפר על הנפש?

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לשבת כי תשא". שאלתו של ר' משה מקוברין: מדוע לא הראה הקב"ה למשה את שאר כלי המשכן? וכן, וכי לא ידע משה רבנו כיצד נראה מטבע? וביאור של רבי נחמן מברסלב: הממון – יש בו גם כח להשחית את מידותיו של האדם. על האדם לדעת היטב כיצד להשתמש בממונו...

ממון מכפר על הנפש?

 

"זה יתנו"

 

רש"י מפרש כי הקב"ה הראה למשה מטבע של אש – משקלו מחצית השקל, ואמר לו: כזה יתנו! 

 

שאל ר' משה מקוברין:

מדוע לא הראה הקב"ה למשה את שאר כלי המשכן? ועוד, וכי לא ידע משה רבנו כיצד נראה מטבע? 

 

והוא משיב:

אלא, משה רבנו התפלא מפני מה בא מטבע כה קטן כמחצית השקל, לכפר על הנפש? משום כך, הראה לו הקב"ה מטבע של אש, לרמז, כי במתן צדקה אש מתלקחת בכל מטבע.

 

איזו אש? האש של היצר הרע, שאינו מניח לקיים מצווה זו ומנסה למנוע ממנו מלתת צדקה בכל מיני תחבולות ותירוצים, משום כך אפילו במטבע קטן נדרש מן האדם מאמץ רב כדי להתגבר על היצר הרע.

 

גם ר' נחמן מברסלב אומר: 

כי האש היא אחד הדברים החשובים ביותר לאדם, שהרי בחורף מתחמם הוא לאורה, ובכל השנה מבשל האדם באש את מאכליו. 

 

אולם, עלולה היא האש גם לכלות ולשרוף. צריך לדעת כיצד להשתמש בה! 

 

כן הוא גם בממון, מצד אחד, באפשרותו של כל אדם להשתמש בו לטובה, לקיים מצוות ומעשים טובים. 

 

אולם הממון – יש בו גם כח להשחית את מידותיו של האדם. על האדם לדעת היטב כיצד להשתמש בממונו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן