“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- לדעת את ערכה של תורה

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת כי תשא". לשם מה נצרך כל המעמד הנורא של מעמד, הרי מיד אחר כך חטאו בעגל. ביאור נפלא על פי המשל שהמשיל הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל... רגע אחד יכול לשמש מגדלור...

לדעת את ערכה של תורה

 

"ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירע בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא"

 

רש"י מבאר:

הראשונות על ידי שהיו בתשואות וקולות וקהלה, שלטה בהן עין הרע, אין לך מידה יפה מן הצניעות"

 

נשאלת השאלה הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל ראש ישיבת אופקים:

צריך להבין, הלא הכול גלוי לפניו, וברור היה מראש עד כמה הקולות והתשואות לא מתאימים לנתינת התורה ואף מסוכנים, למה אם כן ניתנו בצורה כזו?

 

והוא ביאר על פי המשל שהמשיל הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל בתשובה לקושיא נוספת שיש להקשות:

לשם מה נצרך כל המעמד הנורא של מעמד הר סיני, הרי מיד אח"כ חטאו בעגל.

 

המשיל זאת רבי ישראל:

לאדם שטעה ביער עבות והוא שרוי בחושך ועלטה ואינו יודע איך יצא מכאן ולאן עליו לפנות, הבזק קצר של אור של ברק, שכבה מיד, מראה לו את הכיוון והוא כבר יודע איך לצאת מהיער…

 

והנמשל:

כלל ישראל היו צריכים במעמד נתינת התורה לראות לאיזה מדרגה גדולה ניתן להגיע על ידי קבלת עול תורה, אמנם הם נכשלו בחטא העגל, אבל ראו כבר וידעו היטב ערכה של תורה.

 

אמר רבי חיים, זהו חידוש עצום, אבל זהו לכאורה הביאור לשאלתנו, התורה ניתנה בתשואות וקולות למרות הסכנה שבדבר, המטרה שיראו ישראל מה זה תורה, מהי הצורה של קבלת דברי תורה "ברטט ובזיע", אז כבר יש להם את הכיוון…

 

מובא בשפתי כהן – שבועות מערכת קג':

סיפר רבי חיים: כשלמדנו בסלבודקא היה מורי ורבי ראש הישיבה הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל מדריך תמיד להתחיל את לימוד הספר 'מסילת ישרים' דווקא במידת הקדושה, למרות שסדר העבודה הוא בוודאי כמו שיסד לנו רבי פנחס בן יאיר בברייתא דתורה מביאה לידי זהירות… וזאת בכדי לראות מהו הכיוון, לאן אנחנו חותרים להגיע…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן