“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- כי אות היא ביני ובינכם

תקציר המאמר:

"סיפורים על מעלת השבת" פרשת כי תשא. מה מיוחד כל כך ביום השבת עד שהקב"ה אומר: "כי אות היא ביני ובניכם" על ייחודיותה של השבת וסיפורים על "תבלין של שבת" ומה דורשת הנשמה היתרה...

כי אות היא ביני ובינכם

 

"וביום השביעי שבת שבתון קודש לה'"

 

הגמרא במסכת ביצה דף טז. מביאה: שבשבת ניתנה נשמה יתרה. היא מתווספת בערב שבת ונוטלים אותה מאיתנו במוצאי שבת קודש שנאמר: "שבת וינפש". 

 

רש"י מבאר שם: 

כדי שיוכלו לישון טוב יותר ולאכול טוב יותר…

דהיינו: ההארה הרוחנית בשבת, מאפשרת הנאה גדולה יותר במאוכל ושינה…

ואכן לא פעם אנו שומעים אנשי עמל האומרים: "אין.. אני לא מוותר על השינה של שבת…".

 

 

שני סיפורים מובאים בספר האגדה (בבלי שבת, קי"ט, ע"א) על "תבלין של שבת":

 

  1. אמר לו קיסר לר' יהושע בן חנניא: "מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף?" ענה לו: "תבלין אחד יש לנו ושבת שמו, שאנו מטילים לתוכו וריחו נודף". 

 

ביקשו הקיסר: "תן לי הימנו" 

 

אמר לו ר' יהושוע:
"כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו".

 


  1. רבי יהודה הנשיא עשה סעודה לאנטונינוס ביום השבת, הביא לפניו תבשילין של צונן. אכל מהם
    וערב לו. לאחר מכן עשה לו סעודה בחול. הביא לפניו תבשילין רותחים. אמר אנטונינוס: "אותם של שבת הצוננים – ערבו לי יותר מאלה".


אמר לו רבי: "תבלין אחד הם חסרים". 

 

אמר לו אנטונינוס המלך: "וכי יש אוצר המלך חסר כלום? בקש את אותו תבלין ותקבל מיד…"


 ענה לו: "שבת הם חסרים – יש לך שבת?…"

כף החיים כותב: שהנשמה עולה במוצש"ק שואלים אותה שני דברים:

 

א. איזה מעדנים הגישו לפנייך היום?   

ב. איזה חידושים שמעת היום?…

לכן עלינו להשתדל שתהיה פרופורציה בין המטעמים לחידושי התורה….

 

שלא יקרה מצב שעל 10 מעדנים יהיה רק חידוש תורה אחד….

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן