“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- כיבוד הורים לעולה לתורה

תקציר המאמר:

"פרשת כי תשא דבר תורה". החלוקה של הפרשה לשבעת העולים לתורה, איננה שגרתית. ומה הקשר בין חלוקה זו לכיבוד הורים?!... רעיון נפלא של החידושי הרי"ם זצ"ל לפרשת כי תשא המדגיש לכמה זהירות אנו נדרשים בכיבוד הורים ומורים....

כיבוד הורים לעולה לתורה

 

בפרשת כי תשא 141 פסוקים.

 

אך חלוקת הפרשה לעולים לתורה תמוהה היא: 91 פסוקים לכהן ולוי, ורק 50 פסוקים לחמשת העולים הנותרים. 

 

נשאלת השאלה:

מדוע איפה, ראו חז"ל לחלק בצורה שכזו את הפרשה בשונה מיתר פרשיות התורה?

 

החידושי הרי"ם משיב במתק שפתיו: 

בפרשת כי תשא מופיע חטא העגל. כל בני ישראל חטאו בחטא הנורא הזה למעט שבט לוי – שממנו יצאו כהנים ולווים. 

 

לא יתכן שיעלה מישהו לתורה ויקרא על חטאי אבותיו ויאמר: "תשמעו סבא שלי חטא"… היכן כיבוד אב ואם?! 

 

באו חז"ל ושינו את חלוקת הפסוקים, על מנת שכהן ולוי שלא היו בחטא העגל – יקראו דווקא להם את מעשה העגל.  כדי להורות שלכל אחד צריך שיהיה כבוד לדורות הקודמים.

 

אדם שאיננו מכבד את אלו שהיו לפניו יתבע על זה!

 

מסופר שפעם נפטר בעירו של החזון איש יהודי מבוגר ירא ה'. לאחר כמה ימים נפטר בנו שלא הלך בדרך אביו. 

 

האנשים בעיר נבהלו, איך יתכן שבשבוע אחד ילכו לעולמם אב ובנו?! הם רצו לחזון איש ושאלו לפשר העניין?.

 

השיב החזון איש: "היהודי המבוגר היה בא אלי מדי שבוע ומתאונן בבכי על הצרות שעושה לו בנו יחידו – איננו נותן כבוד ואף מזלזל בו בריש גלי בחוצות העיר.

 

כעת הוא קרא לו לבוא לדין תורה בשמים"… 

 

כמה זהירות אנו נדרשים בכיבוד הורים ומורים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן