“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- האחדות במחצית השקל

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת כי תשא". מה העניין להביא דווקא מחצית השקל? ומדוע קנו בו דווקא קורבנות ציבור?! "רעיון נפלא של המלבי"ם לפרשת כי תשא"... אין דבר שמאחד יותר את ישראל כמו קרבן התמיד הנקנה ממחצית השקל...

האחדות במחצית השקל

 

"מחצית השקל תרומה לה'"

 

עם ישראל נדרש להביא מטבע כדי שמשה יוכל לספור אותם ובזה קנו את קורבנות הציבור. 

 

נשאלת השאלה:

לשם מה נדרש מטבע של מחצית? 

 

אחת הדעות היא: 

על מנת שלא ישלוט עין הרע והראיה לזה שהמנייה מזיקה: "אין ברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין"


שואל המלבי"ם: 

אם כשאני מונה זה מזיק מה יעזור אם אני יביא מחצית? הרי בכל מקרה אני מונה?!

ומתרץ המלבי"ם: 

אלא כל מנין זה דבר מפריד אבל כשכל אחד הוא חצי אז המניין מאחד בניהם.
אין אחדות גדולה ממחצית השקל שכולם נמנים על קורבנות התמיד משה רבנו עם דתן ואבירם, עשיר ועני – אין הבדל.

 

מעניין גם לראות שבקרבן ציבור כל ישראל מאוחדים: כוהנים לווים וישראל.

 

כמו כן יש אחדות גם של ארבעת המרכיבים בבריאה: דומם-מלח, צומח-עצים, חי-כבש, מדבר-הכהן המקריב.

והיכן הייתה אחדות כזו שלא היה הבדל בין מעמדות כולם כאיש אחד בלב אחד? במעמד הר סיני.


זהו שמקבילה התורה: "עולת תמיד העשויה בהר סיני" האחדות בעולה היא כמו בהר סיני.


לכן בדף האחרון במסכת סוטה מובא שבמלכות בית חשמונאי היה מתייון אחד שגילה להם שכל עוד הם שולחים קורבן תמיד הם לא ינצחו. העלו חזיר ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה.

 

מוסיף על זה הכתב סופר:
זו הסיבה שהפסוק המדבר על הקורבנות משנה מלשון רבים ליחיד: "וידבר ה'.. צו את בנ"י…תשמרו… תקריבו.. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים." 

 

כי אין דבר שמאחד יותר את ישראל כמו קרבן התמיד הנקנה ממחצית השקל…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן