“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- בחטא גדול לא מענישים!

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לפרשת כי תשא". המבארים את השאלה: כיצד יתכן שמשה רבנו מעצים את החטא ובעצם מגדיל עוד את החטא ואומר: "חטא העם הזה חטאה גדולה"? הרי אדם שרוצה שיסלחו לחברו מקטין את החטא?!...

בחטא גדול לא מענישים!

 

"אנא חטא העם הזה חטאה גדולה"

 

שואל ב'ספרן של צדיקים' שאלה:

 ולכאורה מדוע הגדיל משה עוד את החטא ואמר: "חטא העם הזה חטאה גדולה"? הרי אדם שרוצה שיסלחו לחברו מקטין את החטא?!.

 

והוא מבאר בדרך משל:

כשתינוק עולה על הסולם ונופל מהסולם, אזי רץ אליו אביו בכעס ומכה אותו עוד ואומר לו: "למה עלית על הסולם?! לא היה לך לעלות בסולם!!!"….

 

אך אם התינוק נופל מהסולם ושובר ידו או רגלו, ובפרט אם גם נתרוצצה גולגולתו אז אין אביו מכה אותו, ואדרבה הוא לוקח אותו חיש מהר ורץ עמו אל הרופא לרפאותו…

 

משה מעצים את העונש ביודעו שככל שהנזק גדול יותר – אבא לא מעניש

וזה שטען משה להקב"ה: "ריבונו של עולם, אין עתה עת להעניש כי הוא נוגע לכלל האמונה כולה!!!"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן