“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

יתרו- תכונות של דיין ושופט

תקציר המאמר:

"סיפורים לפרשת יתרו". אלו תכונות נדרשות משופט? התורה מדגישה את העיקריים שבהם: "אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע". ארבעה "סיפורים לפרשת יתרו" המתארים את התכונות הנשגבות הללו מאנשים שקיימו אותם הלכה למעשה...

תכונות של דיין ושופט

 

"אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע"

 

'אנשי חיל'

סיפר הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט"א: פעם היה עם הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה בחתונה של רמי מעלה, בנו של אחד האנשים הידועים במדינה. 

הגאון רבי עובדיה יוסף הוזמן לערוך את הקידושין. 

 

הרב הכין עדים כשרים, כידוע שהקפיד מאוד לברור לו עדים כשרים ויראי שמים. המנחה הזמינו לסדר קידושין, ומיד אמר 'ואני מזמין בשם המשפחה את השר הנכבד מר פלוני להיות עד'…

מיד הגיע אותו שר מפורסם, שלפי ההלכה אינו יכול לשמש עד בקידושין… מה עושים, הכל בפומבי, לעיני כל צמרת המדינה?

הרב עובדיה קיבלו בחמימות, ותיכף לקח את הרמקול ואמר שכבוד השר לא ישמש עד סתם, אלא יהיה עד של כבוד, כראוי למעלתו. וכתב מתחת למקום חתימת העדים בכתובה כותרת 'עד של כבוד', והחתים את השר, ויצא הדבר בכבוד ובהיתר…

 

("ויוסף הוא המשביר") 

 

'יראי אלוקים' 

היעב"ץ בצעירותו היה רב בעמדין מספר שנים,

ואחר כך עזב, ולא רצה לקבל רבנות, וכך היה אומר: "ואני מברך

בכל יום ברוך שלא עשני אב"ד פה, וברוך שפטרני מעונשם,

ולא ישיבו לי אשם …" 

 

(שו"ת שאלת יעב"ץ ח"ב קנ"ז, "שם הגדולים")

 

'שונאי בצע' 

 פעם הגאון רבי רפאל הכהן קוק, רבה של טבריה

ערך לזוג תיירים חופה במלון. בסיום נתן לו הבעל מעטפה עם

סכום כסף. רבי רפאל שמעולם לא נטל מאיש כסף על

פעולותיו כרב, שלח לו את המעטפה למלון בחזרה.

אותו תייר חשב שרבי רפאל נפגע מן הסכום שהביא לו, כי סבר

שמגיע לו יותר, וזו היא הסיבה להחזרת המעטפה… בא למחרת

אל רבי רפאל והתנצל: 'לא ידעתי שאתה אחיינו של הרב

הראשי לישראל הרב קוק, אכן הייתי צריך לתת לך יותר…'

 

("נר לשולחן שבת" מהג"ר הרב צבי כהן)

 

'אנשי אמת'  

סיפר תלמיד חכם יקר: בפעם הראשונה שעשה "שימוש" אצל הגאון רבי יוסף רוט, מדייני בני ברק נכנס יהודי ושאל שאלה. 

אמר לו רבי יוסף: "איני יודע".

כשיצא היהודי, פנה אליו רבי יוסף רוט ואמר: "זה השיעור הכי חשוב שקיבלת בהוראה, כשאתה לא יודע תגיד איני יודע!" 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן