“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

יתרו – מי זכאי לקבל תורה?

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת יתרו". מהו הקשר בין השעבוד במצרים למתן תורה?! "משל מיוחד לפרשת יתרו" שמובא על ידי ה"סיפרי" המבאר גם מדוע משה התעקש והוריד את אשתו ובניו למצרים...

מי זכאי לקבל תורה?

 

"וישלח משה, את-חותנו וילך לו, אל-ארצו"

 

למרות המאמץ של יתרו והעצה שנתן לחתנו משה,  הקב"ה  מבקש הקב"ה ממשה רבנו לשלוח את יתרו והסיבה (עפ"יהמכילתא): מי שלא היה במצרים –  בטיט ולבנים לא יכול להשתתף במעמד הר סיני.


 גם כאשר משה לוקח את בניו ואשתו למצרים הוא מבקש  מיתרו חותנו לקחתם,  ועל פי המדרש הטענה של משה להורידם למצרים הייתה: שלא יתכן שבניו לא יהיו בקבלת התורה.


 והשאלה המתבקשת מדוע כדי להגיע למתן תורה חייבים להיות תחילה במצרים?!


 הרמב"ן מעיר:

 שמשה עשה מהלך לחיזוק אמונתם של בני ישראל ברגע שהוא מביא את משפחתו הוא הראה שאין מה לדאוג אנחנו עוד מעט יוצאים שאם לא כן הייתי מביא את משפחתי…


 הכוזרי – רבי יהודה הלוי שאל את האבן עזרא:
מדוע אמר הקב"ה "אנוכי ה' אלוקך אשר הוצאתיך מארץ מצרים?" ולא אשר בראתי את האדמה?!

 

 אבן עזרא מבאר: 

כי המטרה של הקב"ה הייתה להפוך אותנו להיות עבדים שלו  – כי עבד הוא צייתן ונאמן


 

השל"ה הקדוש:

הקב"ה הכניס אותנו למצרים כדי להטביע בליבנו להיות עבדים כדי שיהיה לנו קל לקיים מצוות.

 

 מנורת המאור של רבי יצחק אבוהב : 

עם ישראל הוא הראוי מכל האומות לקבל את התורה כי הוא מלומד בעבדות.
 

שואל הסיפרי:  

למה על כל  כך הרבה מצוות מזכירים את יציאת מצרים

 

משל למה הדבר דומה: 

לבן מלך שנשבה ומלך אחר ראה אותו ואמר לו אני מוכן לפדות אותך בתנאי שתהייה עבד שלי אתה מסכים? 

 

"בוודאי!" ענה השבוי "עדיף לי להיות עבד אצלך מאשר שבוי אצל אלו" וחתם לו על שטר ופדאו.


 כדי שיבין העבד שהסיבה שאותו מלך פדה אותו היא להיות דווקא עבד ולא בן. כדי שלא יוכל העבד לומר אחר כך: "לא רוצה"… 


ובאמת שהגיעו לעיר הטיל המלך עליו שורה של משימות. התרעם העבד הוציא המלך את השטר ואמר לו אתה חתום..

 

כן הוא הנמשל

כך הקב"ה פדה אותנו ממצרים על מנת שנהיה עבדים שלו כך אם יבואו בני-ישראל לומר "לא רוצים" מיד אומר להם ה' עבדיי אתם והם שותקים…
 
זוהי הסיבה שמשה שולח את יתרו, כי מי שלא היה עבד במצרים לא יכול לקבל תורה.

 

זו גם הסיבה שמשה רבנו לוקח את הילדים ואשתו למצרים על מנת שיוכלו אף הם לעמוד במתן-תורה.

כי מי שלא היה במצרים לא מבין מה היא עבדות – ואיננו חתום על השטר…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן