“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

יתרו- "למען יאריכון ימיך"

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת יתרו". בכל המצוות שבין אדם לחברו מוזכר שם ה' רק במצוות "כיבוד אב ואם" ועוד פעמיים? תשובתם של החיי אדם והכלי יקר, והקשר לפסוק: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום"

למען יאריכון ימיך 

 

"כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ"

נשאלת השאלה:

מדוע בכל הדיברות העוסקות בבין אדם לחברו לא מוזכר שם ה' ואילו במצוות "כיבוד אב ואם" מופיע שם ה' פעמיים: 

"כבד את-אביך, ואת אמך למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר ה' אלוקיך נתן לך" (שמות כ' י"ב).

 

חיי אדם מבאר: 

כל מצוות כיבוד הורים מושתת על הכרת הטוב: כשם שהם גידלו וסעדו אותך כשהיית קטן כך אתה מחויב לסעוד אותם כשיזדקקו לך… 

 

ומי שלא מכבד את הוריו נקרא רשע שנאמר: "לווה רשע ולא ישלם"

 

כלי יקר מוסיף: 

עניין כיבוד אב ואם נובע מהכרת הטוב כלפי הקב"ה. אם אדם מכבד את הוריו שנתנו לו את הגוף שכלה ומתבלה קל וחומר, שיכבד את הקב"ה שנתן לו נשמה נצחית. 

 

כפי שכבר חכמי התלמוד הפליגו בחשיבות מצווה זו: בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אימו אמר הקב"ה "מעלה אני עליהם כאילו דרתי בניהם וכבדוני" (קידושין ל' ע"ב). 

 

לכן דווקא במצווה זו הזכיר את שם ה' לומר לך שמי שמכבד את אביו ואימו מביא את עצמו להיתדבק בהקב"ה. 

 

ואם כך הוא, מה הפלא שהשכר המובטח הוא: "למען יאריכון ימיך" הרי משה אומר בעצמו שדבקות בשכינה מאריכה חיים: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום" (דברים ד, ד)

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן