“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

יתרו – כיבוד הורים ומתן תורה

תקציר המאמר:

"פרשת יתרו משל ונמשל". כיצד מצוות כיבוד הורים קשורה באופן ישיר למתן תורה? ומדוע נתייחדה שהרי זו הדיברה היחידה מעשרת הדיברות שיש בה שכר?! "משל ונמשל לשולחן שבת - יתרו" ובנוסף ביאורו הנפלא של "האברבנל לפרשת יתרו"...

כיבוד הורים ומתן תורה

 

"כבד את אביך ואת אמך"

 

למה רק בדיברה זו ניתן שכר "למען יאריכון ימיך"? 

 

ובפרט שהקב"ה בכוונה לא פירט את שכר המצוות כדי שלא יהיה האדם מעדיף מצווה זו על אחרת שהיא בעלת שכר גבוהה יותר?!

 

המדרש מביא משל בשם ר' חייא: 

 

משל למה הדבר דומה? 

 

למלך שביקש לעשות לו שדה, פרדס וכרם. שכר פועלים ולא אמר להם מהו השכר שיינתן להם על סוג הנטיעה ושתלו כולם כל הנטיעות ונמצאו השדה, הפרדס והכרם מושלמים.

 

והנמשל:

 

כך הקב"ה, נתן מגוון של מצוות ואילו היה אומר מה שכרן של כל אחת מהן היו כולם משקיעים בזו עם השכר הגבוהה ומזניחים את האחרות. אבל כעת שאין אנו יודעים מהי שכרה של כל מצווה עושים אנו את כל המצוות באופן מושלם…

 

חז"ל אף מציינים ששני מצוות נאמר בהן שכר שווה: כיבוד אב ואם ושילוח הקן. 

כדי שיראה האדם שמצווה קלה כשילוח הקן זהה בשכרה למצווה קשה ככיבוד אב ואם ולא יבוא לזלזל באף מצווה ממצוות התורה. 

 

אם כן מדוע נתייחדה זו בעשרת הדיברות על פני חברותיה?!

 

מבאר האברבנל: 

לומר לך שעיקר יסודם של הדיברות הם העברה מדור לדור שתלויים בכיבוד אב ואם כפי שאומרת התורה: "רק הישמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך.

 

יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחרב…" כל מעמד הר סיני הוא נשען על כיבוד ושמיעה בקול ההורים.. 

 

כפי שרואים בתחילת מסכת אבות: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע.." וכך הלאה מדור לדור…

 

זה מה שרוצים אומות העולם שנפסיק לשמוע בקולם וממילא לא תהיה עדות לתורה. דוגמת מכחישי השואה שלולא אלו שעדיין חיים וסיפרו לנו – זה באמת ניתן להכחשה…

 

זו הסיבה לשכר של אריכות ימים דווקא לאדם שמכבד את הוריו. שכיוון שבעצם זה שמכבד את הוריו ואת המורשת שהנחילו לו, ראוי שיישאר  שנים נוספות כיוון שבזכותו עברה תורה נותנים לו אריכות ימים להעבירה הלאה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן