“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

יתרו – כיבוד הורים ודבקות בבורא

תקציר המאמר:

"חידוש לפרשת יתרו". חידוש לדיבר החמישי: "כבד את אביך ואת אימך" מוזכר שם השם? ומדוע דווקא בה הובטח שכר של אריכות ימים?! ביאור מזווית נפלאה של הכלי יקר...

כיבוד הורים ודבקות בבורא

"כבד את אביך ואת אמך"

 

מדוע בכל הדיברות העוסקות בבין אדם לחברו לא מוזכר שם ה' ואילו במצוות "כיבוד אב ואם" מופיע שם ה' פעמיים:  "כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ, וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִיכוּן יָמֶיךָ, עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹוקֶיךָ נֹתֵן לָך" (שמות כ' י"ב).

 

חיי אדם כל מצוות כיבוד הורים מושתת על הכרת הטוב: 

כשם שהם גידלו וסעדו אותך שהיית קטן כך אתה מחויב לסעוד אותם כשיזדקקו לך… ומי שלא מכבד את הוריו נקרא רשע שנאמר: "לווה רשע ולא ישלם"

 

מבאר ה"כלי יקר": 

עניין כיבוד אב ואם נובע מהכרת הטוב כלפי הקב"ה. אם אדם מכבד את הוריו שנתנו לו את הגוף שכלה ומתבלה קל וחומר שיכבד את הקב"ה שנתן לו נשמה נצחית.  

כפי שכבר חכמי התלמוד הפליגו בחשיבות מצווה זו: "בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אימו אמר הקב"ה "מעלה אני עליהם כאילו דרתי בניהם וכבדוני" (קידושין ל' ע"ב). 

לכן דווקא במצווה זו הזכיר את שם ה' לומר לך שמי שמכבד את אביו ואימו מביא את עצמו להידבק בהקב"ה. 

 

ואם כך הוא מה הפלא שהשכר המובטח הוא: "למען יאריכון ימך" הרי משה אומר בעצמו שדבקות בשכינה מאריכה חיים: 

"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום" (דברים ד, ד)…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן